OCUPACIÓ

El Departament d'Empresa i Ocupació presenta les línies de finançament per a les empreses d'economia social

query_builder   19 octubre 2012 11:58

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

El Departament d'Empresa i Ocupació presenta les línies de finançament per a les empreses d'economia social

 
·         En el marc de la jornada “Productes financers per a l’economia social” la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Treball Autònom ha explicat les diferents línies de finançament que el Departament ha posat a disposició de les empreses d’aquest sector, dotades amb un pressupost global de 12 milions d’euros, de les quals es poden beneficiar prop de 1.300 empreses i es pot generar una inversió privada per un import de 130 milions
 
El Departament d’Empresa i Ocupació ha organitzat avui a Barcelona unes jornades sota el títol “Productes financers per a l’economia social”, per tal de donar a conèixer al sector de l’economia social - cooperatives, societats laborals, Centres Especials de Treball i Empreses d’Inserció -, les diferents línies de finançament que la Generalitat posa a disposició de les empreses i entitats d’aquest sector a través de la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Treball Autònom.
 
Davant les dificultats actuals d’accés al crèdit, el Departament d’Empresa i Ocupació ha endegat diferents programes de suport a l’activitat emprenedora i d’accés a finançament ja sigui bancari i/o alternatiu per tal de que aquestes empreses puguin desenvolupar amb normalitat la seva activitat econòmica i afavorir el seu creixement.
 
Per aquest 2012 el Departament d’Empresa i Ocupació ha posat a disposició de les empreses d’economia social diferents línies de finançament dotades amb un pressupost global de 12 milions d’euros, de les quals es poden beneficiar prop de 1.300 empreses i es pot generar una inversió privada per un import de 130 milions.
 
Actualment a Catalunya hi ha més de 4.000 cooperatives, 1.200 societats laborals, 226 Centres Especials de Treball i 51 Empreses d’Inserció a les quals van adreçades aquestes línies a través de les quals es pretén pal·liar les dificultats de finançament i les tensions de tresoreria.
 
 
1.- Línia de Finançament per a l’Economia Social
 
És una línia de finançament amb un fons integrat de garantia per facilitar el finançament a través de préstecs concedits per l’Institut Català de Finances (ICF). Aquesta línia és el resultat d’una fusió de diferents línies de finançament amb l’objectiu de simplificar-ne la gestió i l’accés a aquests recursos.
 
A aquest finançament poden accedir les empreses que tinguin forma de societat cooperativa; les societats laborals; les seves estructures representatives; les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, en tant que empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
 
Aquesta línia té la finalitat de finançar la inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial; per a la capitalització d’empreses; per a les necessitats de circulant; i per a bestretes de subvencions i compromisos de pagament per contractes del sector públic.
 
Condicions: Els préstecs que s’atorguin dins el marc d’aquest conveni s’ajustaran a les condicions següents:
 
 
 
 
Préstecs per a inversions
Préstecs per a capitalització d’entitats
 
Préstecs per a circulant
Préstecs per a bestretes de subvencions o contractes del sector públic
Import:
Fins al 80% de l’import de la inversió
Mínim: 30.000€
Màxim: 1.000.000€
Mínim:10.000€
Màxim: 60.000 €
 
Import mínim a capitalitzar: 100.000 €
Mínim: 30.000 €
Màxim:100.000 €
Mínim 30.000 €
Màxim: 300.000 €
Termini:
Màxim: 15 anys
Màxim 8 anys
Màxim: 5 anys
En funció de la naturalesa de l’operació amb un màxim d’un any.
Carència:
Fins a 2 anys
 
Fins a 2 anys
 
Comissió d’obertura:
 
0,50%
 
0,50%
 
0,50%
 
0,50%
Tipus d’interès:
Euríbor a 6 mesos + un diferencial d’entre el 4% i 5%.
 
Euríbor a 6 mesos + un diferencial d’entre el 4% i 6%.
 
Euríbor a 6 mesos + un diferencial d’entre el 4% i 5%.
 
Euríbor a 12 mesos més un diferencial d’entre el 4 i el 5%.
 
Garantia del Departament:
33%
25%
100%
17%
 

2.- Fons d’avals cooperatius

 
Aquest producte, que és fruit de la col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació, Avalis SGR – Societat de Garantia Recíproca i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, està dirigit a cooperatives i entitats representatives de l’economia cooperativa i són avals financers per a préstecs, avals tècnics i avals econòmics per a cooperatives.
 
Els avals financers no tenen límit en la quantitat del préstec, una comissió d’obertura del 0,25% i el límit de l’aval és de fins a 1,2 milions d’euros; pel que fa als avals tècnics i als avals econòmics la comissió d’obertura és de 0,50% (mínim 300 €).
 
3.- SICOOP
 
És una societat de capital risc participada per Empresa i Ocupació, l’ICF, entitats financeres i el sector cooperatiu que inverteix en projectes de consolidació, creixement, expansió i generació de noves activitats en qualsevol sector (excepte immobiliaris i financers) en el marc de l’economia social i cooperativa.
 
En aquest cas i per facilitar les inversions, s’ha reduït la inversió mínima per finançar aquests projectes de 300.000 a 150.000 euros. Hi poden accedir cooperatives, societats laborals i societats mercantils participades per cooperatives.
 
SICOOP pot participar en projectes d’inversió de fins a 15 milions d’euros.
 
4. - Altres línies de finançament
 
 
Línia de finançament d’autònoms i comerços. Tot i que no és una línia específica per a les empreses d’economia social, aquestes també hi poden accedir. La Generalitat de Catalunya, a iniciativa del Departament d’Empresa i Ocupació, posa a disposició dels autònoms, microempreses i petites i mitjanes empreses del sector del comerç una nova línia de finançament dotada amb 10 milions d’euros a través de l’ICF i que es preveu que generin 1.000 operacions amb un volum econòmic de 65 milions d’euros.
 
L’Institut Català de Finances (ICF) aporta a les entitats financeres col·laboradores —“la Caixa” i el Banc Sabadell— els fons per instrumentar el préstec i cobreix el 70% del risc del principal de les operacions formalitzades a la seva empara.
 
L’import mínim del préstec és de 10.000 euros i el màxim de 100.000 euros, amb un termini de 5 anys i un tipus d’interès Euríbor a 6 mesos + 5,5%.
 
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

 El director general d'Economia Social, Cooperatives i Treball Autònom, Xavier López, durant la presentació de les línies de finançament per a les empreses d'economia social

El director general d'Economia Social, Cooperatives i Treball Autònom, Xavier López, durant la presentació de les línies de finançament per a les empreses d'economia social
JPG | 1881