El Departament d'Agricultura gairebé dobla la dotació dels ajuts del Fons Europeu de la Pesca

query_builder   7 novembre 2012 14:39

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura gairebé dobla la dotació dels ajuts del Fons Europeu de la Pesca

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha incrementat la quantia dels ajuts que va establir l'Ordre AAM/300/2011, de 2 de novembre, per la qual s'aprovava les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu de la Pesca (FEP) i es convocava els corresponents a l'any 2012.
 
El nombre de sol·licituds presentades i la voluntat de facilitar que es puguin beneficiar d’aquests ajuts el major nombre de sol·licitants possible fan necessari ampliar la dotació pressupostària assignada a l’esmentada Ordre. Així, s’incrementa en 2.367.751 euros la quantia dels ajuts establerta inicialment en 2.722.121,47 euros, amb un resultat final de 5.089.872,47 euros.
 
El Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 24 de juliol, relatiu al Fons europeu de la pesca, defineix les modalitats i les condicions de les intervencions comunitàries en el sector de la pesca, determinant alhora els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en la pesca, l’aqüicultura i la comercialització dels seus productes, així com els àmbits en què es podran dur a terme les mesures estructurals.
 
Per la seva banda, el Govern català va aprovar, el 22 d’abril de 2008, el Programa Operatiu i el corresponent Pla Financer del Fons Europeu de la Pesca de Catalunya per al període 2007-2013, que tindrà un pressupost de 102 milions d’euros, aportats entre la Unió Europea (UE), l’Estat i el Govern català. Amb aquest programa es fixa les grans línies d’actuació en matèria d’ajuts per al sector pesquer, incloent-hi la transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura. El conjunt d’aquestes actuacions, a més, queda emmarcat en les prioritats establertes al Pla Estratègic de la Pesca i al Programa Operatiu del FEP per al conjunt de l’Estat.