A informació pública el Projecte de decret sobre les SAT de Catalunya

query_builder   9 novembre 2012 08:42

event_note Nota de premsa

A informació pública el Projecte de decret sobre les SAT de Catalunya

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha sotmès a informació pública el Projecte de decret sobre les societats agràries de transformació (SAT) de Catalunya durant un termini de quinze dies hàbils, com va publicar ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 
Les societats agràries de transformació són societats civils de finalitat econòmica social, que constitueixen una modalitat associativa pròpia dels sector agroalimentari, que tenen una notable presència en el sector agroalimentari de Catalunya, i al llarg dels anys s’han esdevingut canvis a l’entorn d’elles i s’ha acumulat molta experiència acumulada sobre el seu funcionament. Així, el nou Decret deroga l’anterior i estableix els canvis necessaris per a adaptar-se a la normativa actual i per a millorar la qualitat del Registre de SAT de Catalunya, per tal de fer-lo més àgil, sense afegir cap tràmit addicional, però procurant disposar d’una informació completa. Per això, encara que moltes de les disposicions previstes no han sofert modificació, atès que s’ajusten a la normativa actual i han demostrat la seva eficàcia al llarg d’aquest anys, es considera convenient aprovar un nou Decret que contingui en una sola normativa tot el que fa referència a la regulació del seu contingut i funcionament, per tal de facilitar a la ciutadania la tasca de conèixer i complir les normes que regulen el Registre i per raons de seguretat jurídica.
 
Aquest Decret constitueix un text unitari, que vol regular les SAT de manera exhaustiva. La seva promulgació resulta necessària per superar la diversitat i dispersió de les normes que venen regulant les SAT atès que aquestes normes tenen diferent rang i dimanen de poders normatius distints, estatal i autonòmic. La nova regulació flexibilitza alguns requeriments, té en compte la base familiar de moltes SAT, fixa l’import de capital social mínim, els llibres socials passen a ser diligenciats pel Registre, completa el contingut mínim dels estatuts i estableix la documentació que les SAT i les associacions de SAT han de remetre periòdicament al Registre.
 
Aquesta regulació continguda en el nou Decret no suposa la creació de cap nou Registre, sinó que es tracta d’actualitzar la seva regulació i de simplificar la normativa agrupant-la en un sol text, que, a més, estableix una rellevant simplificació pel que fa a la tramitació administrativa i a la reducció de la càrrega documental a presentar per a les persones promotores de la constitució de SAT i a les SAT constituïdes; amb la finalitat d’agilitzar la gestió, amb la disminució considerable tant del cost, com del temps que es destina a fer tràmits registrals amb l’Administració. En aquest sentit, cal tenir en compte que el sistema de comunicació de les SAT amb l’Administració ha de ser el telemàtic, i per això s’ha de facilitar al màxim l’accés als serveis electrònics per tal de fer els tràmits del Registre. Per això, es preveu la implantació progressiva de l’ús dels mitjans electrònics, sempre que sigui possible, en les comunicacions i els tràmits amb les SAT i les persones que en són promotores, reduir la càrrega documental a presentar.
 
Les persones interessades a examinar-lo ho podran fer a les oficines del DAAM a Lleida (Carrer Camp de Mart, 35) i a Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614); als serveis territorials del Departament a Barcelona (Avinguda Meridiana, 38); Girona (Plaça Pompeu Fabra, 1); Lleida (Carrer Camp de Mart, 35); Tarragona (Avinguda Catalunya, 50); les Terres de l’Ebre (Plaça Alfons XII, 7 - Tortosa), i la Catalunya Central (Carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5. Edifici El Sucre - Vic), o bé es pot consultar a la pàgina web del Departament, http://www.gencat.cat/agricultura/normativa, durant l’esmentat període, en el qual hi podran formular, així mateix, les al·legacions que creguin convenients.