Ensenyament

Ensenyament defensa implantar la diversitat d'horaris escolars i el projecte de jornada compactada a la secundària

query_builder   9 novembre 2012 16:27

event_note Nota de premsa

Ensenyament defensa implantar la diversitat d'horaris escolars i el projecte de jornada compactada a la secundària

 

  • El departament recorda que l’horari compactat no fa ni dos mesos que s’ha implantat i és impossible fer-ne una valoració empírica.
 
  • Les instruccions per sol·licitar-la requerien consens del consell escolar del centre, anàlisi de l’impacte de l’entorn del centre educatiu i  millores pedagògiques, entre d’altres aspectes.
 
  • En el pla pilot realitzat el curs passat es va veure que hi havia una important reducció de la conflictivitat.
 
El Departament d’Ensenyament defensa la diversitat d’horaris aprovada pel pla de Govern i el projecte de jornada compactada a la secundària, que tot just s’ha començat a posar en funcionament en el 71% d’instituts de Catalunya.  El curs passat es va fer un pla pilot a cinc centres, pla que va servir per saber les condicions que calia imposar a tots els centres que sol·licitessin la compactada.
 
El departament considera que en menys de dos mesos de funcionament és impossible fer un estudi rigorós valorant la seva implantació, ni se’n poden extreure conclusions empíriques. De fet, la consellera d’Ensenyament ha creat un grup de treball amb directors i directores de centres, un cop la proposta ha rebut l’acceptació de la Junta de Directors. Aquest grup de treball haurà d’analitzar i identificar les mesures implementades en l’àmbit de l’organització pedagògica, en l’àmbit de la gestió del centre i l’impacte en l’organització familiar i en l’entorn. D’aquest grup i de l’estudi intern del departament en sortirà un treball exigent i rigorós que permetrà avaluar la jornada compactada. En aquest punt, cal tenir en compte que els serveis territorials i la inspecció realitzen un seguiment acurat de la implantació de les mesures pedagògiques que els centres van proposar a l’hora de demanar l’horari compactat.
 
El Departament d'Ensenyament no entén com es pot fer un estudi per part de la Fundació Bofill sense tenir en compte la precipitació, ja que la implantació de la compactada es va iniciar entre el 12 i el 13 de setembre.  En aquest sentit, un informe de la Confederació espanyola d’associacions de pares i mares d’alumnes (CEAPA)  del curs 2009-2010 indica que l’únic lloc on es feia jornada partida a secundària a l’estat espanyol és a Catalunya. A hores d’ara, els alumnes que fan jornada partida van a classe dues de les cinc tardes possibles.
 
En l’estudi de la Fundació Bofill s’indica que la compactada és un model en retrocés internacionalment, però cal destacar que el que està en retrocés és el de l’etapa de primària. En aquest sentit, a Catalunya l’horari de primària és jornada partida de matí i tarda i no hi ha cap previsió de modificació. Amb tot existeix un pla pilot de tres anys de durada que no s’ha previst generalitzar, ja que per edat evolutiva es considera que els nens cada dues hores han de fer una pausa.
 
L’estudi de la Fundació Bofill no aprofundeix en cap de les mesures que poden ser beneficioses i només apunta les negatives. Cal tenir en compte la disminució de la conflictivitat, la millora de rendiment dels alumnes respecte a la tarda i la major concordança entre alumnes i professors que permet millorar els horaris de coordinació de l’equip docent de cada curs.
 
El Departament d’Ensenyament, tal com va informar a la Fundació Bofill en el seu moment, va incloure un seguit de requisits a l’hora de sol·licitar aquest horari singular. A més de mesures pedagògiques, també es va sol·licitar consens del consell escolar, és a dir, una acceptació general de la proposta. També es va demanar acreditar via certificació l’acord i la posició de cadascun dels sectors del consell, fet que dóna unes garanties superiors a les dues terceres parts del consell escolar que ara proposa la fundació. A aquestes dues mesures se li sumen les millores organitzatives i l’anàlisi de l’impacte en l’entorn del centre, entre d’altres.
 
De fet, en l’estudi pilot que Ensenyament va fer el curs passat un dels aspectes destacats és la reducció de la conflictivitat. Els directors de centre representats en les diferents juntes de directors ja remarquen aquest fet en menys de dos mesos. En aquest sentit, un dels altres aspectes que destaquen és que la pràctica totalitat dels centres de secundària estan oberts a la tarda per fer activitats organitzades per els AMPES o pels propis professors que realitzen atenció continuada als alumnes. A aquesta mesura s’hi suma la corresponsabilitat dels pares perquè els fills no hagin de fer deures a darrera hora del dia i els puguin avançar a primera hora de la tarda.