El conseller de Salut presideix l'acte de constitució del nou Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

query_builder   13 novembre 2012 18:56

event_note Nota de premsa

El conseller de Salut presideix l'acte de constitució del nou Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

El Consell estarà format per vint experts en materia de salut mental i addiccions entre els quals hi haurà representants dels professionals sanitaris, de les societats científiques, de les associacions de professionals i de les entitats associaves més representatives del sistema
 
L’objectiu d’aquest òrgan assessor és revisar, planificar, i avaluar les accions més efectives i els recursos més apropiats per millorar la salut mental de la población catalana
 
Nou Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presidit, aquesta tarda, l’acte de constitució del Nou Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, que ha tingut lloc a la Sala d’actes del Departament de Salut.
 
El Pla de Govern 2011-2014 inclou en l’eix de Salut un àmbit de millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració Sanitària, amb accions orientades a la simplificació de l’estructura administrativa i del sector públic , com el redimensionament dels òrgans assessors i col·legiats.
 
En aquest sentit, el passat 30 d’octubre, el Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Salut , va aprovar els decrets de modificació i simplificació dels consells assessors dels plans directors d’oncologia, malalties de l’aparell circulatori, de salut mental i addiccions i sociosanitari.
 
Al mateix temps també es modifiquen les funcions assignades als òrgans col·legiats amb l’objectiu d’establir els mecanismes adients per a donar respostes àgils i eficients a les necessitats detectades, en un moment en què el Departament de Salut està revisant els models assistencials per a donar resposta als reptes que planteja el nou escenari social, econòmic i demogràfic. Aquest nou Paradigma fonamenta la reordenació dels sistema sanitari i l’orienta cap a la millor resolució dels condicionants i problemes de l’àmbit de la salut i social.
 
El Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions ha passat de ser un consell d’un màxim de 90 persones a un altre amb un màxim de 20 membres, entre els quals destaquen professionals sanitaris experts, societats científiques, associacions de professionals i entitats associatives més representatives dels proveïdors del sistema. El president del nou consell assessor serà el Dr. Pere Bonet que substituirà al professor Dr. Miquel Casas, a qui el Departament de Salut vol agraïr la tasca realitzada per l’Anterior Consell.
 
Algunes de les funcions del nou Consell Assessor són:
1.- Revisió dels models d’atenció, cartera de serveis i prestacions de la xarxa pública.
2.- Adaptació de les estratègies de salut mental al model de prevenció i atenció a la cronicitat.
3.-Elaboració de recomanacions , guies de pràctica clínica i plans d’atenció específics a problemes de salut prioritzats.
4.- Disseny d’instruments per a la implantació dels models organitzatius, millora d’eficiència i plans de reordenació de serveis.
5.- Elaboració d’indicadors d’avaluació de sistemes d’atenció des d’una visió integral i de continuïtat assistencial.
6.- Definició de prioritats en l’àmbit de la innovació i les TIC en salut mental
 
A més en el cas dels Plans Directors de Salut Mental i Addiccions i Sociosanitari es crea una Taula de participació com a òrgan consultiu de la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris i del Servei Català de la Salut, atès que aquests dos àmbits presenten la singularitat de comptar amb una xarxa específica de serveis. Aquesta Taula de Participació comptarà amb dos persones representant als departaments de Benestar Social i família i de Justícia atès que les accions que es deriven d’aquests plans directors s’han de desenvolupar de manera coordinada entre els departaments competents.
 
 
 
13 de novembre de 2012