El model per a la seguretat dels pacients a l'atenció primària del Departament de Salut rep el reconeixement de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA)

query_builder   15 novembre 2012 09:47

event_note Nota de premsa

El model per a la seguretat dels pacients a l'atenció primària del Departament de Salut rep el reconeixement de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA)

El projecte estableix accions de millora i impulsa l’excel·lència en la seguretat dels pacients, afavorint uns processos més segurs i involucrant tots els agents que participen en l’atenció.
Entrega de Premis
En el congrés que realitza anualment la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial, la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha rebut el Premi a la millor experiència d’especial reconeixement, per la seva estratègia en la millora de la seguretat dels pacients a l’atenció primària prevista al Pla de salut 2011-2015.
 
Aquest projecte ens permet disposar d’una eina per a la gestió de la seguretat dels pacients atesos a l’atenció primària que identifica les àrees crítiques, estableix accions de millora i impulsa l’excel·lència en la seguretat dels pacients, afavorint uns processos més segurs i involucrant tots els agents que participen en l’atenció, tant en el nivell de la gestió sanitària com dels professionals que impulsen bones pràctiques, i fent que els ciutadans de Catalunya rebin una atenció més segura.
 
El projecte, liderat pel doctor Josep Davins Miralles, subdirector general de Serveis Sanitaris, i la doctora Montserrat Gens i Barberà, responsable operativa del projecte d’implantació d’unitats funcionals per a la seguretat dels pacients a l’atenció primària, és una de les estratègies desenvolupades pel Pla de salut 2011-2015.
 
El projecte premiat al congrés es va iniciar ara fa més d’un any, amb l’objectiu d’implantar el Pla estratègic en seguretat dels pacients a l’atenció primària, i entre les activitats que desenvolupa hi ha el disseny d’un model de seguretat dels pacients que permeti que els equips d’atenció primària disposin d’una eina per a la gestió de la seguretat de l’atenció que reben els pacients a Catalunya.
 
Aquest model està format per 207 estàndards de qualitat relacionats amb la seguretat clínica, 33 dels quals es consideren de compliment obligat (també anomenats sine quan non). Exemples d’estàndards previstos en el model són el fet de disposar i implantar el pla de formació en reanimació cardiopulmonar, el pla d’acolliment al nou professional, la coordinació amb altres proveïdors assistencials, les guies per a l’ús del medicament, el diagnòstic ràpid de càncer, i els resultats en les llistes d’espera, entre d’altres.
 
El model s’ha aplicat en 40 equips d’atenció primària de Barcelona i el Camp de Tarragona, fet que ha permès identificar una estratègia centralitzada que faciliti l’abordatge d’aspectes comuns deficitaris d’una forma molt eficient.
 
Aquesta estratègia centralitzada s’ha començat a implantar als equips del Camp de Tarragona i consta de diferents elements, com ara l’elaboració d’un manual per a l’abordatge de diferents processos (com la gestió de la consulta d’urgències i la gestió del medicament i del material fungible dels centres) i la realització de videogravacions de suport al manual. També s’ha elaborat un pla de millora individualitzat per a cada equip d’atenció primària, en funció dels resultats obtinguts amb l’avaluació del model. És també remarcable que l’experiència desenvolupada al CAP Salou del Camp de Tarragona, sota el paraigua d’aquest projecte, ha estat també destacada en aquest congrés com una de les millors comunicacions orals presentades.
 
En paral·lel al disseny i implantació del model, s’han realitzat un seguit d’activitats, com són: identificar un referent en seguretat dels pacients a cada equip d’atenció primària (98% dels centres), mesurar la cultura dels equips relacionada amb aspectes de seguretat amb el qüestionari MOSPS (Medical Office Survey on Patient Safety), impartir formació als professionals dels equips (actualment ja se n’han format més de 1.400) i disposar d’informació referent als estàndards sine quan non (en més del 95% dels equips de Catalunya).