La implantació de la Finestreta Única Empresarial avança amb l'eliminació de 54 tràmits administratius, la millora de 135 i la integració de 73 més en el darrer any

query_builder   4 desembre 2012 15:16

event_note Nota de premsa

La implantació de la Finestreta Única Empresarial avança amb l'eliminació de 54 tràmits administratius, la millora de 135 i la integració de 73 més en el darrer any

 

·        L’objectiu de la Finestreta Única Empresarial (FUE) és reduir les càrregues administratives a les empreses i convertir-se en portal únic per a la relació de l’administració amb les empreses, professionals i intermediaris; en aquest sentit, en el darrer any la FUE també ha integrat/implantat 73 tràmits administratius més a la carta de serveis que ja ofereix als usuaris.

·        La previsió és completar la implantació de la FUE el 2014, amb l’eliminació del 20% i la simplificació del 68% dels prop de 600 tràmits administratius que afecten a dia d’avui a les empreses, suposant-los un estalvi de 640 milions d’euros.

·        Amb la implantació total de la FUE, el 90% dels tràmits administratius es podran realitzar via telemàtica i a través d’un únic punt de contacte amb l’Administració. 
 
El Govern, a través del Departament d’Empresa i Ocupació, segueix treballant en el Pla d’implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) amb l’objectiu de reduir les càrregues administratives a les empreses i facilitar l’activitat econòmica.
En la reunió del consell executiu d’avui, el conseller d’Empresa i Ocupació en funcions, F. Xavier Mena, ha presentat l’informe de seguiment del Pla d’Implementació corresponent al 3er trimestre de 2012 en línia amb el procés iniciat per acord de Govern, el novembre de 2011.
 
En 1 any la Generalitat ha eliminat 54 tràmits administratius i n’ha revisat, millorat i simplificat 135, assolint amb escreix els objectius inicials previstos.
 
 En el cas de l’eliminació de tràmits, els objectius s’han assolit en un 138% (dels 39 tràmits previstos d’eliminar, se n’han suprimit 54). Pel que fa a la simplificació, els objectius s’han complert en el 100,7%  (es preveia simplificar en aquest període un total de 134 tràmits i se n’han simplificat 135).
 
La tasca de millora i simplificació duta a terme durant aquest any implica en un 62% dels casos la interoperabilitat entre administracions i organismes, en un 54% l’eliminació de documentació a aportar, i en un 44% l’aplicació de la declaració responsable. En el 19% dels casos ha suposat una eliminació dels requisits que han de complir les empreses i emprenedors i en el 10% dels tràmits millorats, un canvi de règim d’autorització prèvia al de comunicació, que implica poder realitzar  l’activitat econòmica sense esperar resposta de l’administració.
 
La finalitat addicional del Pla de la FUE és que els tràmits, un cop simplificats, es puguin gestionar des d’un únic punt (presencial o electrònic) i, a ser possible amb finalització immediata. Per tant, la implantació de nous tràmits en la carta de serveis que ofereix l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) és el darrer estadi del Pla FUE. L’assoliment dels objectius d’implantació ha estat del 97,3% (de la previsió de 75 tràmits a implantar, se n’han implantat  73). El 68% d’aquests nous tràmits són d’iniciació de tramitacions, el 18% són d’informació i el 14% són de finalització immediata.
 
El Pla d’Implementació de la Finestreta Única Empresarial, l’objectiu del qual és finalitzar el 2014, suposarà un canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració. La previsió és eliminar el 20% dels tràmits i simplificar-ne el 68% dels restants. Així mateix, un cop finalitzada la implementació de la FUE està previst que s’hi puguin canalitzar - ja sigui de forma presencial com telemàtica - el 90% dels tràmits necessaris per realitzar una activitat econòmica a Catalunya. 
 
Actualment, les empreses poder realitzar en qualsevol punt de la xarxa de 22 Oficines de Gestió Empresarial (OGE) un total de 203 dels 600 tràmits de les diferents administracions presents a Catalunya. La implementació total de la FUE suposarà un estalvi de 640 milions d’euros per a les empreses.
 
Addicionalment s’estan desenvolupant les eines tecnològiques que han de permetre prestar els serveis d’informació, gestió i tramitació multicanal previstos en el pla de desplegament de la Finestreta. Les eines que estan en una fase més avançada són, d’una banda, el Mapa de Tràmits Informatiu, que informarà de tots els tràmits necessaris per realitzar una activitat econòmica siguin de l’administració que siguin i, de l’altra, el “Tramitador” de l’OGE, que ha d’actuar d’eina de gestió interna de la Finestreta Única Empresarial i ha d’integrar-se amb la resta d’aplicacions dels departaments emprant les plataformes corporatives. També s’està desenvolupant el portal electrònic que ha d’aglutinar tots els tràmits i els serveis que les administracions públiques ofereixen a empresaris, professionals i intermediaris, anomenat “Canal Empresa” i que està previst que entri en funcionament en els propers mesos.
 
També s’està treballant amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Barcelona en la solució jurídico-tecnològica que ha de permetre la incorporació dels ajuntaments a la FUE. En aquests moments ja està disponible una eina que permet la presentació multicanal dels tràmits municipals que afecten l’activitat econòmica i que dos municipis ja han implantat com a prova pilot.