La Fundació CENTA s'incorpora a l'IRTA

query_builder   14 desembre 2012 12:11

event_note Nota de premsa

La Fundació CENTA s'incorpora a l'IRTA

 
 
El Patronat de la Fundació CENTA (Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris) va acordar, en la seva darrera reunió, la incorporació del CENTA a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), per tal de sumar esforços i optimitzar els recursos dedicats a la recerca agroalimentària.
 
Una mica d’història del CENTA
 
El Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA), Fundació Privada, es va constituir el 2006 i va néixer amb la voluntat de contribuir a la modernització i a la competitivitat de les empreses del sector agroalimentari. Per la seva part, l’IRTA, creat l’any 1985 i que és una empresa pública adscrita al DAAM, havia construït l’any 2006 l’edifici A del seu centre de Monells on realitzava les seves activitats.
 
L’any 2007, aprofitant l’existència d’aquests equipaments, el CIDEM va proposar la creació d’un Centre Tecnològic (CENTA). Les activitats del personal investigador del CENTA es van iniciar el juny de 2007. Així, i durant els anys 2007 i 2008, el CIDEM va aportar fons de suport a l’inici del funcionament del centre
 
A partir de 2009 és l’agència ACC1Ó, adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, qui impulsa i crea la marca TECNIO com a xarxa que aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya, on s’hi integra el CENTA.
 
Així, el CENTA va poder mantenir la seva estructura científica i reforçar la capacitat emprenedora per tal de complir amb les seves funcions de transferir de forma aplicada la recerca i la innovació tecnològica cap a les empreses. El CENTA va treure el màxim profit d’aquest suport, atès que el 2010 va incrementar notablement la seva activitat amb l’execució de serveis per més d’un centenar de nous clients, situant-se entre els 4 únics Centres Tecnològics de la xarxa TECNIO en assolir els objectius fixats per a ser reconeguts oficialment com a tal.
 
Al mateix temps, el CENTA ha estat, des de la seva creació, una iniciativa vinculada estretament a l’IRTA, no només pel fet de ser un dels seus patrons institucionals i compartir les instal·lacions de Monells, titularitat de l’IRTA, sinó també per haver establert una relació en simbiosi, adaptant perfectament les seves missions i incrementant i potenciant la creació d’oportunitats gràcies a una plena cooperació i col·laboració entre els seus departaments per a compartir coneixement, generar valor, i aportar solucions a les empreses.
 
Davant d’un escenari incert i la necessitat de trobar vies de futur que permetin donar continuïtat a l’activitat de la Fundació, s’ha optat per integrar les capacitats del CENTA a l’IRTA per a incrementar la valorització del seu potencial de desenvolupament en favor del compliment de la missió de l’IRTA: “contribuir a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible del sectors agrari, alimentari i aqüícola, al subministrament d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població”.
 
Conjuntura d’oportunitat i futur de la integració
 
Les instal·lacions de què disposa el CENTA són singulars i úniques a l’Estat espanyol, per la seva capacitat de combinar l’excel·lència en recerca (amb més de 30 investigadors, alguns d’ells de reconegut prestigi internacional), amb la transferència tecnològica a escala industrial. El CENTA compta amb 2.500 m2 de planta a escala industrial dotada de les darreres tecnologies per a oferir solucions de mercat al teixit industrial agroalimentari.
 
El fet de compartir les instal·lacions ha generat, des del principi, una coexistència en simbiosi IRTA/CENTA. Ambdós organismes han sabut adaptar perfectament les seves missions i, com ja s’ha dit, incrementar i potenciar la creació d’oportunitats gràcies a una plena cooperació i col·laboració entre els seus departaments tècnico-científics.
 
El principal actiu que el CENTA aporta a l’IRTA, entre d’altres, és la seva orientació al mercat. Per això, s’ha racionalitzat els recursos humans per a adaptar l’estructura vigent del CENTA a l’IRTA, per a implantar una forma de treballar totalment adaptada a les necessitats de les empreses, amb vocació de transferir i valoritzar el coneixement al mercat. La integració del CENTA a l’IRTA és una clara oportunitat de futur que permet disposar d’un centre per a consolidar-se i créixer com un referent en el sector agroalimentari estatal i internacional.
 
La integració del CENTA a l’IRTA permetrà sumar les capacitats del CENTA a l’estructura científica de l’IRTA per a incrementar la valorització del seu potencial de desenvolupament en favor del compliment de la missió de l’IRTA ja esmentada anteriorment.
 
D’altra banda, l’efecte més evident és un pas més cap a la reestructuració i reordenació dels agents de recerca i innovació del nostre país, integrant agents, sumant massa crítica i, d’aquesta manera, fer un pas més cap a l’excel·lència en la gestió de recursos sota criteris d’eficàcia i eficiència, obtenint, d’aquesta manera, una transferència científica orientada a incrementar la competitivitat del teixit generador de riquesa (PIB).