La direcció del portal RuralCat fa balanç de 2012 i programa 2013

query_builder   21 desembre 2012 12:36

event_note Nota de premsa

La direcció del portal RuralCat fa balanç de 2012 i programa 2013

 
 
 
El Comitè Directiu del portal RuralCat, reunit la setmana passada, va valorar les actuacions desenvolupades al llarg d’aquest 2012 i va programar les corresponents a l’any 2013.
 
El portal RuralCat, La comunitat virtual agroalimentària i del món rural,  és una de les eines bàsiques de l’estratègia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) pel que fa a la prestació de serveis tecnològics, la formació a distancia, la transferència de tecnologia i l’assessorament als agricultors, ramaders, a la indústria agroalimentària, i a les seves associacions i organitzacions.
 
Al llarg d’aquest 2012, RuralCat ha anat millorant i incrementant els seus apartats amb la finalitat de donar el millor servei als seus usuaris, de manera que en l’apartat de Transferència Tecnològica es pot consultar a més de les jornades tècniques desenvolupades i el mapa de jornades, la documentació i ponències de cada jornada.
 
Un altre actuació desenvolupada aquest any ha estat posar a disposició dels regants l’Oficina del Regant i, en conseqüència, s’ha millorat les funcionalitats en l’eina de recomanacions de reg amb la inclusió de diferents algoritmes relacionats amb la xarxa antipedra; encoixinat o la inclusió de la precipitació real a la parcel·la, a més de ajustar l’enviament de recomanacions per tipus de cultiu.
 
S’ha treballat en la creació d’altres oficines virtuals com són la de Suport a la Indústria agroalimentària; la de Fruit.Net, o  la de Dejeccions i Fertilització, les quals aviat estaran operatives.
 
Finalment, s’ha desenvolupat una nova aparença a la portada RuralCat amb la creació de diferents composicions que es van canviant al llarg del temps i la  visualització de notícies dinàmiques amb l’optimització de la pantalla.
 
Quant a les estadístiques del portal, el nombre d’Usuaris Registrats ha continuat augmentant fins a arribar als 19.972 a data 30/11/2012, és a dir  238 nous usuaris com a mitjana mensual; el volum de visites mensuals és de 30.436 de mitjana (estimació final any 370.462), i el nombre de pàgines vistes ha estat de 224.360 com a mitjana mensual i de 2.467.965 entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2012. De  l’anàlisi de les dades estadístiques, es constata un increment de la fidelització dels usuaris amb una mitjana de pàgines vistes de més de 7 i una durada de la visita de quasi 6 minuts. 
 
Pel que fa un dels apartats importants de RuralCat com és el de Formació, al llarg d’aquet any 2012 s’han ofert 25 cursos amb 55 edicions i  93 aules virtuals amb més de 2.100 alumnes matriculats, la qual cosa ha suposat un nombre de visites a l’apartat de formació de 336.000. Així, el nombre de visites anuals al portal incloent la formació ha estat de 706.462.
 
També s’ha intensificat la presència en xarxes socials com són Facebook i Twitter. Concretament i pel que fa a Facebook, el nombre de seguidors ha estat de 1.828, amb una mitjana de 72 publicacions que es pengen mensualment, essent el número d’usuaris actius a la xarxa de 950. I en el cas de Twitter, el volum de seguidors s’ha situat en 1.697. Val a dir que des de RuralCat s’ha realitzat 1.986 tweets des del seu inicis a la xarxa.
 
Les actuacions a desenvolupar a RuralCat el proper any 2013 s’orienten, d’una banda, a millorar i incrementar els seus apartats amb una oferta adreçada a potenciar l'emprenedoria i l’assessorament tècnic, així com les relacions entre els usuaris de RuralCat per a compartir experiències, coneixements i contactes, i dotar el portal de noves eines de valor afegit. Pel que fa a la millora tecnològica, es treballarà en la versió de RuralCat per a mòbils.
 
Mitjançant RuralCat es persegueix apropar les noves tecnologies al món rural i facilitar l’accés als professionals dels sectors agrari i alimentari català a la informació, la formació i el serveis tecnològics que s’ofereixen des del portal.
 
Com a balanç global es pot afirmar que, actualment, RuralCat és un portal amb les màximes prestacions amb el menor cost de la seva història.