Pla de Govern

El Govern aprova l'elaboració del Pla de Govern 2013-2016, centrat en la recuperació econòmica, la cohesió social i la Transició Nacional

query_builder   3 gener 2013 21:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'elaboració del Pla de Govern 2013-2016, centrat en la recuperació econòmica, la cohesió social i la Transició Nacional

  • El Pla de Govern identifica els reptes i objectius estratègics de país que marcaran l’acció governamental aquesta legislatura
  • La nova planificació incorporarà les premisses consensuades en l’Acord per a la Transició Nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària

El Govern ha acordat encarregar al conseller de la Presidència l’inici, elaboració i coordinació del Pla de Govern 2013-2016, d’acord amb els objectius prioritaris presentats pel president de la Generalitat, Artur Mas, en el discurs d’investidura. L’encàrrec també inclou establir un calendari d’actuacions per a la present legislatura.

El nou Pla de Govern i els plans departamentals continuaran, per una banda, els treballs ja iniciats pels diferents departaments durant la passada legislatura, i per l’altra, incorporaran les premisses consensuades en l’Acord per a la Transició Nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària signat entre els grups parlamentaris de CiU i ERC.

La funció del Pla de Govern és fixar els objectius i les línies d’actuació de l’acció de govern de manera que puguin ser executables, avaluables i transparents, i garantir el rendiment de comptes de l’actuació dels departaments de la Generalitat.

Més enllà de ser un element de planificació, el document també pretén millorar la transparència en les relacions del Govern amb els ciutadans i permet seguir i avaluar el compliment dels compromisos adoptats amb la ciutadania.

Els eixos d’actuació inclosos en el Pla de Govern es basaran en els següents objectius:

-    Recuperació econòmica i creació d’ocupació.
-    Cohesió social i els serveis d’interès públic.
-    Transició Nacional i dret a decidir.
-    Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques.
-    Agilitat i transparència de l’Administració.
-    Desenvolupament sostenible i equilibri territorial.
-    Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes.

Actuacions prioritàries
Tal com va exposar el president de la Generalitat en el seu discurs d’investidura el passat 20 de desembre de 2012, la reducció de l’atur i la reactivació econòmica són els principals reptes que ha d’afrontar el Govern de Catalunya.

Per assolir aquest objectiu, és necessari facilitar el crèdit a les pimes i autònoms, donar suport a la indústria a través de polítiques que potenciïn els clústers i els sectors productius tractors, amb especial èmfasi en el paper de l’Administració i la seva capacitat de compra al servei de l’activitat productiva del país.

També es potenciaran les polítiques adreçades a la internacionalització de l’economia catalana, amb una clara voluntat d’integrar la recerca i la innovació i posar-les al servei de la capacitat productiva del país, així com de millorar la competitivitat de l’economia catalana.

En l’àmbit de la cohesió social i dels serveis d’interès públic, el Govern convocarà una cimera amb els grups parlamentaris per debatre i, si és possible, acordar, les línies mestres de la priorització en matèria de polítiques socials i d’estat del benestar. També impulsarà un Pacte Nacional contra la Pobresa i l’Exclusió Social i un d’específic per a la Infància, adreçat a combatre d’arrel la pobresa infantil.

En l’àmbit de l’habitatge i sensible a la situació de milers de famílies, el Govern crearà un fons i un servei de rescat de famílies i una xarxa de de pisos d’emergència.

Fidel al seu compromís de garantir l’estat del benestar, el Govern elaborarà un Contracte programa que vincularà la futura recuperació dels ingressos globals de la Generalitat a la recuperació de la despesa i la inversió.

Pel que fa a la Transició Nacional i el dret a decidir, i en línia amb l’Acord per a la Transició Nacional i per garantir l’estabilitat parlamentària signat entre els partits que donen suport al Govern, l’Executiu crearà el Consell Català per a la Transició Nacional, com a òrgan d’impuls, de coordinació, de participació i d’assessorament en el procés de consulta i Transició Nacional, amb l’objectiu de garantir-ne l’impuls i la materialització. També es crearan els instruments d’administració electoral a fi d’assegurar la correcta celebració de la consulta.

Pel que fa a les estructures d’estat en l’àmbit fiscal, el Govern avançarà en l’assumpció de funcions i competències de l’Administració Tributària a través d’un Pla directiu i d’un Projecte executiu, i la transformació de l’Institut Català de Finances en un banc públic.

Els objectius en matèria de sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques comportaran actuacions orientades a la millora de l’eficiència en la despesa amb mecanismes com la contractació centralitzada, la compra innovadora o les mesures conjuntes d’estalvi, així com la comptabilització i denúncia de tots els incompliments de l’Estat amb Catalunya.

El Pla de Govern també inclourà un Pacte Nacional sobre polítiques de sostenibilitat per tal d’impulsar i desenvolupar l’economia verda com a àmbit estratègic, així com aprovar i desplegar el Pla de Transports de Viatgers per Carretera (2013-2018) i  el Pla Director d’Infraestructures (2011-2020).

Activitat legislativa
Totes aquestes actuacions van acompanyades d’una àmplia activitat legislativa que comportarà l’impuls de lleis tan destacades com la d’Ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya; la llei òmnibus local, la Llei de la Formació Professional; la Llei de la Ciència; la Llei catalana de promoció i autonomia personal; la llei de reforma de la Renda Mínima d’Inserció o la Llei del Voluntariat.

En el capítol de Transició Nacional, caldrà aprovar la Llei de Consultes, elaborar una llei de l’Administració Tributària, la llei de la Policia de Catalunya, o una llei de la banca Pública, entre d’altres.

També està previst l’impuls de la Llei electoral catalana; la Llei de transparència i l’accés a la informació publica; la Llei de l’espai públic, la Llei del canvi climàtic o la Llei d’avaluació d’impacte ambiental.