Recurs al TC

El Govern porta al Tribunal Constitucional el decret espanyol d'FP dual per invasió de competències

query_builder   8 gener 2013 15:10

event_note Nota de premsa

El Govern porta al Tribunal Constitucional el decret espanyol d'FP dual per invasió de competències


  • La Generalitat considera que la normativa vulnera les competències constitucionals i estatutàries i és una invasió en l’organització i l’execució de l’FP
  • La mesura arriba després que el Govern espanyol haig rebutjat el requeriment previ d’incompetència presentat per la Generalitat i que el Consell de Garanties Estatutàries hagi apreciat inconstitucionalitat en alguns dels articles de la norma estatal
 
El Govern ha aprovat avui presentar un conflicte positiu de competència davant el Tribunal Constitucional contra el Reial decret espanyol 152/2012, de regulació de la formació professional dual en el sistema educatiu, en considerar que vulnera la distribució competencial constitucional i estatutària i constitueix una invasió de les competències pròpies de la Generalitat.
 
El Govern considera que el reial decret espanyol regula aspectes organitzatius de la formació professional dual que no li pertoquen, tal com estableix la jurisprudència del Tribunal Constitucional dictada en diverses sentències sobre aquesta matèria.
 
La interposició d’aquest conflicte és l’últim pas després que el Govern de l’Estat hagi rebutjat el requeriment previ d’incompetència presentat per la Generalitat el 23 de novembre passat, i arriba després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi apreciat indicis d’inconstitucionalitat en alguns articles del reial decret.
 
Concretament, es recorren els articles 16.8, l’últim incís del paràgraf primer de l'art. 22.2; l’article 30.5, el 31.2 i la disposició final primera del reial decret.
 
En la norma estatal s’indica que la regulació de l’FP dual es fa a l’empara de l’article 149.1.30 de la Constitució Espanyola, que reserva a l’Estat les condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals però, paradoxalment, el reial decret d’FP no crea cap títol nou. En realitat, la norma espanyola vol regular l’horari d’estada a les empreses, la periodicitat de les reunions amb les empreses, els projectes pedagògics i, fins i tot, el control dels alumnes fins a dos anys després de finalitzar la seva formació i preveu que aquestes mesures siguin enteses com a normativa bàsica.
 
A mode d’exemple, l’article 16.8 estableix que quan una empresa realitzi contractes per a la formació i l’aprenentatge en més d’una comunitat autònoma, l’autorització de l’acord per a l’activitat formativa serà concedida pel Servei Públic d’Ocupació estatal.
 
D’altra banda, l’article 31.2 estableix que quan una empresa col·labori amb l’FP dual en dues comunitats autònomes distintes, el projecte educatiu l’haurà d’aprovar el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. El Govern considera que es tracta d’una intromissió absoluta que es contradiu amb el principi del mateix reial decret que reclama que els projectes estiguin vinculats directament amb l’entorn de cada centre educatiu.