La Generalitat adjudica el contracte per a la Governança del nou model TIC a Deloitte i Capgemini, amb un estalvi de més d'un 17% en la despesa de serveis de gestió de les TIC

query_builder   14 gener 2013 09:42

event_note Nota de premsa

La Generalitat adjudica el contracte per a la Governança del nou model TIC a Deloitte i Capgemini, amb un estalvi de més d'un 17% en la despesa de serveis de gestió de les TIC

 ·       El primer lot del contracte, adjudicat a Deloitte per un import anual de 5,50 M€ i una durada de 4 anys més 2 de pròrroga, correspon a l’Oficina de Governança de la Gestió de la Demanda i Projectes i l’Oficina de Suport a la Governança Transversal
 
·       El segon lot del contracte, corresponent a l’Oficina de Governança de la Gestió Operativa dels Serveis i l’Oficina de Qualitat, s’ha adjudicat a Capgemini per un import anual de 3,75 M€ i una durada de 4 anys més dos de 2 pròrroga.
 
El Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI),  com a organisme encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, ha fet pública avui l’adjudicació definitiva del contracte per a la prestació del nou model de Governança dissenyat per garantir la correcta implantació del nou model TIC de la Generalitat de Catalunya. L’adjudicació definitiva s’ha produït un cop les empreses a qui es va adjudicar provisionalment el contracte el passat 27 de desembre han presentat els avals corresponents.
 
El principal propòsit és potenciar el rol de les TIC a l’Administració i la societat, centralitzant la governança de tots els departaments per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la transparència i la igualtat d'oportunitats 
 
Aquest contracte segueix la mateixa estratègia utilitzada per aconseguir eficiències en el model de prestació de serveis TIC de la Generalitat, i incorpora objectius de rendiment vinculats  amb la despesa global TIC de la Generalitat.  A més, es flexibilitza la despesa en aquest àmbit en funció de les necessitats de l’organització, ja que determina unes funcions bàsiques i d’altres que es proveiran sota demanda, fent variable així el cost anual d’aquests serveis en funció de les necessitats reals, i no com una despesa i dimensionament fixes com fins ara.
 
Actualment, aquests serveis es contractaven per a cadascun dels departaments i organismes de la Generalitat. La concentració d’aquests serveis en dos lots assoleix una reducció mínima del 17% en la despesa relacionada amb aquests serveis, ja que el contracte els alinea amb l’estratègia global de transformació dels serveis TIC cap un model més homogeni i eficient.
 
El contracte per a la prestació de serveis de les oficines de Governança, amb un valor estimat de 55,5 milions d’euros per una durada de 4 anys més dos d’opcionals, es divideix en dos lots: un primer, que inclou l’Oficina de Gestió Operativa de Serveis i l’Oficina de Qualitat, i un segon, que inclou l’Oficina de Control de projectes i Demanda i l’Oficina de Suport a la Governança Transversal.
 
El primer lot del contracte s’ha adjudicat a l’empresa Deloitte per un import anual de 5,50 M€ i una durada de 4 anys més 2 de pròrroga i correspon a l’Oficina de Governança de la Gestió de la Demanda i Projectes i l’Oficina de Suport a la Governança Transversal. Les altres empreses que havien presentat oferta per aquest lot són Capgemini i la UTE PWHC-Ernst & Young.
 
Els objectius de l’Oficina de Governança de la Gestió de la Demanda i Projectes són garantir la correcta canalització, classificació, optimització i priorització de la demanda i la correcta coordinació, control, gestió i seguiment dels projectes TIC, per tal d’assegurar el compliment dels objectius estratègics de la Generalitat de Catalunya en el temps i costos acordats.
 
Per la seva banda, l’Oficina de Suport a la Governança Transversal té per objectiu donar suport en l’àmbit de la governança estratègica, financera i de facturació; i de relació amb els departaments i ens de la Generalitat i amb el proveïdor, i vetllar per l’alineament de l’operativa amb els objectius estratègics.
 
El segon lot del contracte, corresponent a l’Oficina de Governança de la Gestió Operativa dels Serveis i l’Oficina de Qualitat, s’ha adjudicat a l’empresa Capgemini per un import anual de 3,75 M€ i una durada de 4 anys més 2 de pròrroga. Les altres empreses que havien presentat oferta per aquest lot són la UTE Governia TIC (Concatel, Deloitte i NAE) i la UTE PWHC-Ernst & Young.
 
Els objectius de l’Oficina de Governança de la Gestió Operativa dels Serveis són garantir la correcta coordinació, gestió, qualitat i funcionament dels serveis prestats a la Generalitat i monitoritzar els serveis de negoci de la Generalitat d'extrem a extrem.
 
Per la seva banda, l’Oficina de Qualitat ha de prescriure, seguir, controlar i certificar la qualitat de tots els serveis, solucions i projectes TIC; i definir, establir, mantenir i difondre un sistema de gestió i estàndards de la qualitat que proporcionin un enfocament continu de la gestió de la qualitat.
 
Sobre el contracte per a la Governança del nou model TIC
 
L’objectiu d’aquest contracte és assolir la implantació, la gestió, el control i l’avaluació dels serveis TIC i dels processos relacionats, un cop finalitzat l’innovador i complex procés de contractació del nou model TIC (veure nota de premsa de 19 de setembre de 2012).  D’aquesta manera es dóna resposta a la necessitat de crear un model transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat, d’acord amb el mandat expressat pel Govern mitjançant l’Acord GOV/144/2011, de 18 d’octubre, pel qual s’encarregava al CTTI la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, amb la finalitat de generar eficiència, transformació i innovació.
 
L’objectiu de dissenyar i implantar un nou model de governança de les TIC de la Generalitat de Catalunya és aconseguir una gestió més eficient i de major qualitat, amb una visió global, transversal i coherent que permeti alinear les TIC amb els objectius de la Generalitat. Per això, el model de governança TIC de la Generalitat de Catalunya se centra en la gestió eficient i eficaç dels recursos disponibles i està basat en un Govern de les TIC centralitzat en el CTTI.
 
Aquest model pretén assolir els següents objectius estratègics principals:
- Qualitat: augmentar la qualitat en la prestació de serveis i la satisfacció dels usuaris.
- Eficiència: assolir estalvi gràcies a la cerca d’eficiències, sinergies i optimització.
- Transformació: transformar i innovar a l’administració.
- Coneixement: generar coneixement a partir de la informació.
 
L’anunci de l’adjudicació s’ha publicat al portal de contractació pública.
 
Més informació sobre el nou model TIC:
 
· Nota de premsa del 27 d’octubre de 2011
· Nota de premsa de l’1 de desembre de 2011
· Nota de premsa del 2 de gener de 2012
· Nota de premsa del 23 de gener de 2012
· Nota de premsa del 7 de maig de 2012
· Nota de premsa del 19 de juny de 2012
· Nota de premsa del 27 de juny de 2012
· Nota de premsa del 6 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 16 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 26 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 27 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 2 d’agost de 2012
· Nota de premsa del 8 d’agost de 2012
· Nota de premsa del 7 de setembre de 2012
· Nota de premsa del 19 de setembre de 2012
· Nota de premsa del 26 d’octubre de 2012