Criteris d'aplicació de la normativa europea en matèria de producció i etiquetatge agroalimentari ecològic

query_builder   29 gener 2013 13:35

event_note Nota de premsa

Criteris d'aplicació de la normativa europea en matèria de producció i etiquetatge agroalimentari ecològic

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució per la qual s'aprova la Instrucció relativa als criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics.
 
L’aplicació de les normes europees, establertes pels Reglaments 834/2007 i 889/2008, a la casuística concreta en què es troben els operadors catalans de la producció ecològica genera, de vegades, certes situacions ambigües que cal concretar i establir, per evitar disfuncions i aportar seguretat i garanties, tant als responsables de la producció, elaboració i comercialització, com als responsables del control i certificació dels productes ecològics.
 
Per a solucionar aquesta situació, el DAAM ja va aprovar el Quadern de Normes Tècniques (QNT) de la producció agroalimentària ecològica el maig de 2012, que ara es veu complementat per aquesta Instrucció relativa als criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics. Tant les normes tècniques com aquests criteris d’aplicació s’orienten a garantir l’aplicació uniforme de la normativa europea.
 
Els criteris d’aplicació fan referència a aspectes tècnics de la normativa, i serveixen per concretar, per exemple, quines són les tècniques de cultiu i dels processos tèrmics que es poden utilitzar per a prevenir els danys als cultius causats per les plagues, les malalties i les herbes adventícies. En aquest sentit, se cita la desinfecció del sòl mitjançant la tècnica de la solarització i de la biofumigació, ambdues permeses en producció ecològica. Un altre dels criteris que s’estableix especifica que es permet la utilització de la tècnica in vitro per a la producció de material vegetatiu destinat a ser utilitzat en producció ecològica, sempre i quan no s’utilitzi cap producte no permès per la normativa específica de producció ecològica. I, d'altra banda, un altre criteri especifica quines són les races en perill d’abandó a Catalunya, que en determinades condicions es poden introduir a les granges ecològiques d’origen no ecològic.
 
Per tal de facilitar la lectura i comprensió dels criteris d’aplicació d’aquesta Instrucció, així com de les normes tècniques del QNT, s’ha elaborat un únic document que està publicat en l’apartat de normativa del portal temàtic de la producció agroalimentària ecològica (www.gencat.cat/alimentacio/eco), sota el títol de Normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics. Aquest document relaciona les normes i criteris aprovats amb els articles corresponents dels reglaments europeus amb els que es relacionen.