El Departament d'Agricultura assigna drets de la Reserva estatal de la campanya 2012 a 873 agricultors i ramaders, per un import total d'1.561.306 euros

query_builder   14 febrer 2013 08:42

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura assigna drets de la Reserva estatal de la campanya 2012 a 873 agricultors i ramaders, per un import total d'1.561.306 euros

 
 
Hi destaca l’assignació a 142 nous joves agricultors incorporats a l’activitat agrària, per un total de 737.574,71 euros, i l’assignació d’ofici a 709 explotacions de boví de llet, per un import d’uns 769.888,14 euros
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) comunicarà en els propers dies l’assignació de drets de la Reserva estatal de la campanya 2012 i farà el pagament corresponent al llarg de les properes setmanes. Mitjançant aquesta assignació s’ha rebut a Catalunya un import total de 1.561.306 €, que correspon a 873 productors i a 18.780 hectàrees.
 
L’assignació de drets de pagament únic de la Reserva estatal té l’objecte de concedir drets i imports a les persones productores que, per trobar-se en determinades situacions especials, no en disposen per assignació directa o disposen de menys dels que els correspondria. És el cas de joves agricultors que realitzin la seva primera instal·lació en l'àmbit d'un programa de desenvolupament rural o de les explotacions que es trobin subjectes a programes de reestructuració o de desenvolupament relatius a algun tipus d'intervenció pública, concentracions parcel·làries i beneficiaris de drets de reserva de quota làctia i primes ramaderes.
 
Cal remarcar en aquesta assignació el cas de joves agricultors/ores que realitzin la seva primera instal·lació en l'àmbit d'un programa de desenvolupament rural. Per aquesta via s’ha assignat drets de la reserva a un total de 142 joves agricultors incorporats a l’activitat agrària, per un import global de 737.574’71 euros.
 
També cal destacar enguany l’assignació excepcional de drets de pagament únic a les explotacions del sector de boví de llet subjectes a un programa estatal de reestructuració, de forma que aquest col·lectiu ha estat el més gran en nombre de beneficiaris i imports. En aquest cas, s’ha assignat drets de la reserva estatal a 709 ramaders de boví de llet, per un import total de 769.888,14 euros.
Aquesta assignació s’ha efectuat d’ofici, d’acord amb el Reial Decret aprovat recentment pel Govern estatal. Cal dir que el Departament es va manifestar en contra del contingut i dels requisits del Reial Decret que preveu aquesta assignació, per considerar que aquesta actuació no beneficia les explotacions de boví més competitives i no té en compte el model associatiu, que recull explotacions amb més d’un professional agrari.
 
 
Detall de l’assignació dels drets de la Reserva Nacional a Catalunya:
 
 
Motiu per assignació de Reserva
Beneficiaris
Superfície
(ha)
Import
(€)
Joves agricultors/es
142
3.270,09
737.574,71
Programa reestructuració sector lacti
709
15.332,42
769.888,14
Programes d'intervenció o reestructuració de l'administració
22
177,59
53.843,23
Total
873
18.780,10
1.561.306,08