COMUNICAT DE PREMSA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L'EMPLEAT PÚBLIC DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

query_builder   25 febrer 2013 14:33

event_note Nota de premsa

COMUNICAT DE PREMSA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L'EMPLEAT PÚBLIC DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

En la reunió de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat celebrada avui, s’ha arribat als acords següents respecte a les retribucions per causa d’Incapacitat Temporal:
 
 ·         Hi haurà dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits en que la situació d'incapacitat temporal impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que aquestes tinguin lloc en un moment posterior a I'inici de la IT, sempre i quan es correspongui a un mateix procés patològic. Les intervencions quirúrgiques que donen lloc a aquesta prestació complementaria són aquelles que requereixen de rep ós domiciliari, sempre i quan derivi de tractaments inclosos en la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut. Així mateix, hi haurà dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits d'lncapacitat temporal derivats de processos oncològics.
 
·         Es manté el grup de treball creat per acord d'aquesta Mesa General de Negociació, de 20 de setembre de 2012, fonamentalment per analitzar la possibilitat d'adoptar altres mesures socials que requereixen d'una especial protecció.
 
·         Les mesures contingudes en aquest acord tindran efectes retroactius a 15 d'octubre de 2012.
 
Atesa la situació pressupostària de la Generalitat de Catalunya com a conseqüència dels incompliments del govern de l’Estat així com les obligacions de fer front al deute, s’ha informat els sindicats de la necessitat que el Govern mantingui les mateixes mesures que l’any 2012 en matèria de retribució dels empleats públics en la mateixa quantia que en els pressupostos de l’any passat, i que es correspondrà amb l’equivalent a una paga extraordinària.
 
El Govern no dóna per finalitzada la negociació i ha demanat als representants dels treballadors coresponsabilitat amb la situació actual del país. En aquest sentit, a partir d’ara, s’ha de determinar com s’establirà (de manera linial, progressiva, amb mínims exempts, etc...) la reducció de la retribució equivalent a una paga extraordinària. L’afectació que preveu el Govern serà en els mesos de juny i desembre amb el 50% de la reducció a cada mes. Si el Govern no prengués l’acord demà, l’impacte en les pagues extraordinàries seria menor però en canvi s’afectaria la mensualitat ordinària de juliol i agost a més de juny i desembre.
 
El Govern ha informat que cal prendre aquesta mesura aquest febrer per raons tècniques de meritació, sens prejudici que després pugui ser objecte d’adequació o modificació en la llei de pressupostos.