targeta sanitària Cuida'm

El Govern crea la targeta sanitària "Cuida'm"

query_builder   4 març 2013 08:00

event_note Nota de premsa

El Govern crea la targeta sanitària "Cuida'm"

  • La Targeta Sanitària Individual incorpora la referència "Cuida'm" per a les persones vulnerables que necessiten una atenció especial

 

  • La nova targeta es començarà a implantar mitjançant una prova pilot en alguns territoris i amb algunes malalties especifiques

Un dels objectius del Pla de Salut 2011-2015 és que el sistema sanitari atengui determinats grups de població tenint en consideració les seves característiques particulars i limitacions relacionades. En aquest sentit, al llarg del mes de gener, el CatSalut ha començat a tramitar, sota forma de pla pilot en algunes poblacions i comarques, una nova targeta sanitària individual que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.


La nova targeta sanitària és un element que facilita una atenció més personalitzada als pacients que necessiten l’acompanyament d’un cuidador en els seus contactes assistencials (persones amb demència, discapacitat intel•lectual amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista i/o dany cerebral...). També els assegura poder ser acompanyats pel familiar, llevat que això pugui perjudicar o obstaculitzar l’aplicació dels tractaments mèdics.


Beneficis de la targeta Cuida’m
Les persones beneficiàries de la targeta Cuida’m, sempre que ho permeti la situació clínica i la disponibilitat de cada centre es podran beneficiar de:
•    Prioritat en l'accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores a les sales d'espera.
•    Facilitats per a l'acompanyament al pacient en les visites, zones d'urgències o d'activitats diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies.
•    Flexibilitat en el temps dedicat a la consulta.
•    Facilitats en l'acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris.
•    Facilitats en les consultes no presencials.
•    Facilitats en l'atenció domiciliària.
•    Facilitat d'accés a l'hospital de referència en demandes urgents del SEM.
•    Actuacions proactives de 061 CatSalut Respon.
•    Prioritat en la inclusió de la recepta electrònica.
•    Atenció especial en el transport sanitari.

La nova targeta no atorga cap dret addicional però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col•lectius. La sol•licitud de la nova targeta Cuida’m l’ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol•licita ja sigui a petició pròpia o des seu representant o tutor.
Una vegada s’analitzin els resultats de la prova pilot iniciada a diferents centres  de Cornellà de Llobregat, Manresa i el Maresme Central, el projecte es podrà estendre a la resta de centres de Catalunya. Aquesta avaluació permetrà millorar i modular els criteris d’implantació i, si és el cas, l’ampliació d’altres col•lectius.

La Targeta Sanitària Individual incorpora la referència "Cuida'm" per a les persones vulnerables que necessiten una atenció especial

•    La nova targeta es començarà a implantar mitjançant una prova pilot en alguns territoris i amb algunes malalties especifiques