Consideracions de l'Institut Català de les Dones davant l'anul·lació de l'ordenança de l'Ajuntament de Lleida que prohibeix l'ús del vel integral a les dependències municipals

query_builder   1 març 2013 18:51

event_note Nota de premsa

Consideracions de l'Institut Català de les Dones davant l'anul·lació de l'ordenança de l'Ajuntament de Lleida que prohibeix l'ús del vel integral a les dependències municipals

 
- Des de l’Institut Català de les Dones centrem el posicionament sobre l’ús social del burka i el niqab sota el punt de vista de les seves úniques usuàries, les dones, que són obligades a usar aquestes peces ja sigui per imposició cultural o religiosa. Està clar que es tracta d’una mesura de discriminació cap a les dones perquè només són dones les que tenen l’obligació d’utilitzar-les. Quan s’aborden aquestes qüestions des de qualsevol estament cal considerar les raons profundes i estructurals que s’amaguen al darrera. Els homes fan que les dones portin burka o niqab per prohibir que es mostrin en públic.  
 
- Si com a societat volem la igualtat efectiva entre els homes i les dones hem d’avançar contra l’eradicació de qualsevol mostra de submissió i opressió d’unes i altres. No podem obviar que el burka i el niqab han estat concebuts i s’utilitzen com a símbol d’aquesta submissió i també d’alienació de les dones que, en ser ocultades, esdevenen invisibles. El vel integral indica sotmetiment i reclusió, manca de llibertat i comunicació, pilars bàsics dels drets humans i de la nostra legislació.
 
- Hi ha arguments en contra de la prohibició de l’ús burka i el niqab que esgrimeixen possibles dificultats d’integració de les dones a causa de les conseqüències d’aquestes mateixes prohibicions, que les allunyarien dels espais públics. Ara bé, entenem que aquesta integració ja els és negada prèviament pel fet de fer-les dur burka. L’obligació de dur vel integral significa invisibilitzar-les, recloure-les, distanciar-les de la comunitat on viuen. En el camí de la cohesió social, la integració i l’assumpció d’oportunitats de les dones nouvingudes, l’ús d’aquests elements és un obstacle molt important. Hem de poder acollir les persones nouvingudes donant-los l’oportunitat d’adquirir unes habilitats bàsiques per poder ser autosuficients, esdevenir ciutadans i ciutadanes preparats i preparades i capaces de contribuir a la millora personal i, de retruc, a la millora de la societat mateixa. I el burka i el niqab no ho permeten a les dones que els vesteixen.
 
- La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista tipifica els tipus de violència masclista que existeixen. En l’article 5 es defineix la violència en l'àmbit social o comunitari amb diferents manifestacions, per exemple, “qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones”. En l’article 4 dedicat a les formes de violència masclista “violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, d'humiliació, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat”.