El Departament d'Agricultura continua apostant pel control poblacional dels senglars a la nova temporada de caça

query_builder   18 març 2013 16:14

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura continua apostant pel control poblacional dels senglars a la nova temporada de caça

S’han publicat al DOGC les novetats de la temporada 2013-2014, que amb la col·laboració dels caçadors prioritzen la reducció d’ungulats (senglars, cabirols i cérvols)
 
Es recorda per segon any consecutiu l’obligatorietat dels caçadors de col·locar senyals visibles als camins i les pistes forestals, i s’obliga a  recollir de terra els cartutxos utilitzats durant la jornada de caça en qualsevol modalitat de cacera
 
Es poden autoritzar excepcionalment la caça i captura d’espècies invasores i ensalvatgides
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les novetats incorporades a la normativa de la temporada de caça 2013-2014.
 
La nova temporada continua prioritzant, amb el suport i la col·laboració dels caçadors, la reducció d’ungulats, principalment senglars, però també cabirols i cérvols que ocasionen danys a l’agricultura. Així, a Lleida i Girona es podrà caçar el senglar amb comunicació prèvia a partir de l’1 de juliol.
 
Per segon any consecutiu i com a mesura per evitar accidents durant la pràctica de la caça major, es manté l’obligació de col·locar senyals durant les batudes de caça major practicades tradicionalment a Catalunya als camins i pistes forestals que accedeixin a la zona de batuda. La normativa especifica aquests senyals visibles que informen sobre la realització de la batuda i les característiques i els símbols que s’han d’utilitzar.
 
Una altra novetat destacada és l’obligació de recollir de terra els cartutxos utilitzats durant la jornada de caça en qualsevol modalitat de cacera. A més, es mantenen les mesures de col·laboració dels caçadors per recopilar informació sobre les captures de becades, a fi d’obtenir més informació sobre els rendiments de captura d’aquestes dues aus cinegètiques i conèixer-ne l’evolució de les poblacions i altres dades biològiques (edat, sexe, dates de cacera...). Aquestes dades ajudaran a gestionar-ne millor l’aprofitament cinegètic. En el cas de la perdiu xerra de muntanya, durant aquesta pròxima temporada és obligatòria l’anotació i posterior comunicació de les captures diàries efectuades pels caçadors que cacin aquesta espècie de perdiu del Pirineu.
 
Pel que fa a la caça major, igual que a la temporada anterior, es fixa de manera general a tot Catalunya l’inici de la temporada de caça del porc senglar el primer diumenge de setembre (dia 1). Avançar la temporada de senglar és conseqüència de la seva abundància, i té com a objectiu prevenir els danys que puguin causar.
 
A les comarques de Girona i Lleida, la temporada de senglar s’amplia i va de l’1 de juliol fins a l’últim diumenge de març de 2014, atès que són dos àmbits territorials de Catalunya on la densitat de porc senglar és més alta. A les comarques de Girona i de Lleida, durant els mesos de juliol i agost, la caça del porc senglar es podrà realitzar quan hagi produït danys a l’agricultura, comunicant-ho prèviament als Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca, Alimentació i Medi Natural a Girona o a Lleida, o bé al Centre Operatiu del Cos d’Agents Rurals.
 
Pel que fa a la resta d’espècies cinegètiques de caça major, es regulen els períodes hàbils de caça major en les àrees privades i locals de caça, d’acord amb els períodes següents:
 
S’han unificat els períodes hàbils de caça del porc senglar, de la daina i del mufló. Pel que fa a la cabra salvatge i l’isard, es diferencien els seus períodes, tant de primavera com de tardor, per facilitar-ne la caça d’acord amb les seves diferents biologies i les distribucions territorials d’ambdues espècies. El període hàbil del cérvol és entre el segon diumenge de setembre (dia 8) i el segon diumenge d’octubre (dia 13), ambdós inclosos, exclusivament per a mascles i en la modalitat d'acostament, i entre el segon diumenge d'octubre (dia 13) i el quart diumenge de febrer (dia 23), ambdós inclosos, per a ambdós sexes.
 
La novetat és el cabirol, que queda de la manera següent: s’amplien els diferents períodes hàbils de caça; el període hàbil de primavera s’inicia el primer diumenge d’abril (dia 7) i s’allarga fins al segon diumenge d’agost (dia 11) per fomentar la cacera d’exemplars mascles amb bons trofeus durant l’estiu (època durant la qual els mascles són més fàcils de trobar i identificar); continua pel període de tardor, per a ambdós sexes i per a qualsevol modalitat, entre el primer diumenge de setembre (dia 1) i el primer diumenge de novembre (dia 3), i acaba amb el període d’hivern, exclusiu per a les femelles de cabirol mitjançant qualsevol modalitat, a fi de reduir i frenar la productivitat d’aquesta espècie, tot permetent caçar-les durant els mesos de gener i febrer, període durant el qual ja no van acompanyades de les cries de l’any passat i es poden diferenciar dels mascles que tenen les banyes en ple creixement.
Dies hàbils per a la caça major: aquells que indica el pla tècnic de gestió cinegètica corresponent, excepte per al porc senglar, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló, que seran tots els dies de la setmana.
 
Els períodes i dies hàbils de la mitja veda durant la qual es poden caçar guatlles, tórtores, tudons, coloms roquers, garses i estornells vulgars, i enguany a més la guineu, són els següents:
 
Barcelona, Catalunya Central (llevat del Solsonès), Tarragona i les Terres de l’Ebre: 15, 18 i 25 d’agost i 1 de setembre.
 
Girona: dijous, diumenges i festius no locals compresos entre el 15 d’agost i el 15 de setembre.
 
Lleida: dijous, dissabtes, diumenges i festius entre el 15 d’agost i el 15 de setembre.
 
Quant als períodes hàbils de caça menor, són els següents:                                                                               
 
Caça menor en general: entre el segon diumenge d’octubre (dia 13) i el dia 2 de febrer, ambdós inclosos.
 
Per a la perdiu roja, entre el segon diumenge d’octubre (dia 13) i el dia 5 de gener, ambdós inclosos.
 
La novetat és la reducció del període hàbil de la perdiu xerra de muntanya, entre el segon diumenge d’octubre (dia 13) i el quart diumenge de desembre (dia 22), ambdós inclosos.
Es manté, com a la temporada anterior, l’establiment d’un límit màxim de 12 captures de tórtora per caçador i dia, i de 3 captures de becada per caçador i dia.
 
Per primera vegada, s’estableix un límit màxim de captures de guatlla de 20 exemplars per caçador i dia.
 
Per garantir la conservació de les poblacions d’àliga cuabarrada, entre el 4 de febrer i el 31 de maig no es pot caçar amb la modalitat de batuda ni caçar el cabirol amb la modalitat d’acostament en aquelles zones on nidifica.
 
Finalment, com a mesura de control per a l’eradicació d’espècies al·lòctones introduïdes invasores (cotorreta de pit gris i visó americà) i d’espècies domèstiques ensalvatgides (cabra domèstica i porc vietnamita), excepcionalment es pot autoritzar-ne la caça i captura pels impactes ecològics vers la fauna autòctona (competència, depredació, transmissió de malalties, hibridació) i pels impactes socioeconòmics que generen vers activitats agràries, la societat i la salut humana.