El Departament d'Agricultura atorga una nova convocatòria de diplomes de Mestre Artesà Alimentari

query_builder   12 abril 2013 18:17

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura atorga una nova convocatòria de diplomes de Mestre Artesà Alimentari

 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució per la qual s’atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a un total de 26 persones, d’acord amb les propostes presentades i amb l'informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària de Catalunya.
 
En concret, es tracta de 5 mestres artesans cansaladers xarcuters, 10 mestres artesans forners, 8 mestres pastissers, 2 mestres artesans xurrers, i un mestre artesà formatger.
 
Així, s’atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a les persones següents:
 
M. Teresa Andreu Puigdengoles, mestra artesana cansaladera xarcutera.
Josep Arnau Trunas, mestre artesà forner.
José Baldomà Molins, mestre artesà forner.
Joaquim Baró Esteva, mestre artesà pastisser.
Jordi Barri Cucurull, mestre artesà pastisser.
Miquel Batlle Bertran, mestre artesà forner.
José Manuel Boix Macho , mestre artesà xurrer.
Jaume Camarasa Lesan, mestre artesà cansalader xarcuter.
Josep Maria Coll Ferrer, mestre artesà cansalader xarcuter.
Anna Elias Campos, mestra artesana fornera.
Montserrat Esquius Ferran, mestra artesana cansalader xarcuter.
Jordi Farreres Charles, mestre artesà forner.
Narcís Font Bosch, mestre artesà pastisser.
Francesc Xavier Font Rodà, mestre artesà forner.
Elias Miró Font, mestre artesà pastisser.
Antoni Montserrat Gibert, mestre artesà forner.
Miquel Palahí Parella, mestre artesà forner.
Josep Pastoret Vilanova, mestre artesà pastisser.
Manel Pla Gean, mestre artesà formatger.
Ramon Ribera Vicens, mestre artesà pastisser.
Carles Ribes Borràs, mestre artesà pastisser.
Josep Francesc Sánchez Torras, mestre artesà forner.
Francesc Simon Xancho, mestre artesà forner.
Àngel Torndelacreu Alvira, mestre artesà pastisser.
Enric Torrent i Navarra, mestre artesà cansalader xarcuter.
José Manuel Trócoli Pérez, mestre artesà xurrer.
 
El Diploma de Mestre artesà (DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària. (DOGC núm. 4670, 6.7.2006) s'atorga a aquells artesans que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària en algun dels oficis que especifica el Decret, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i disposen del carnet d'artesà alimentari.
 
Per tant, l'atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgat a persones a les qual se'ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l'ofici.
 
Val a dir que la normativa estableix que el Departament atorgarà aquests diplomes a artesans que siguin proposats per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels artesans o amb sol·licitud dels interessats. Les propostes es presenten durant l'últim trimestre de cada any, i l'atorgament requereix informe de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana. El diploma té caràcter vitalici, sens perjudici que pugui ser revocat, amb incoació de procediment, d'ofici.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.