Modificat el planejament de Salt per excloure els centres de culte dels polígons industrials

query_builder   2 maig 2013 13:37

event_note Nota de premsa

Modificat el planejament de Salt per excloure els centres de culte dels polígons industrials

La Comissió territorial d’Urbanisme de Girona (CUG) ha aprovat avui, a instàncies de l’Ajuntament, la modificació del Pla general d’ordenació urbanística (PGOU) de Salt per tal d’impedir la implantació de centres de culte en polígons industrials aïllats. Així, es crea una subclau específica per identificar equipaments d’ús religiós i es permet la seva implantació en edificis residencials si el seu aforament és inferior a 60 persones, o bé en edificis d’ús exclusiu i en immobles aïllats.
 
L’any 2010, l’Ajuntament de Salt va impulsar una modificació puntual del seu PGOU per tal d’admetre la implantació de centres de culte a la zona industrial d’eixample i a la zona industrial aïllada, un ús considerat incompatible fins llavors. L’objectiu era donar resposta a la demanda de creació de locals religiosos en un moment en què el municipi no disposava de terrenys qualificats d’equipaments, on s’haguessin pogut situar aquests centres de manera ordinària.
 
Transcorreguts tres anys des d’aquella modificació, l’Ajuntament considera que aquesta situació al sector industrial de Torre Mirona no és l’adequada, atès que la segregació i concentració d’aquest ús religiós en un polígon aïllat no afavoreix la cohesió social. Igualment, suposa una reducció de la oferta de sòl industrial al municipi, que actualment ja és molt escassa.
 
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Salt proposa ara tornar a canviar la regulació de l’ús religiós, tot creant una nova subclau d’equipaments que identificarà els centres de culte i utilitzant-la ja per qualificar alguns àmbits (l’església de Sant Cugat i la del Veïnat).
 
Igualment, proposa excloure la compatibilitat d’aquest ús religiós en les zones industrials de Torre Mirona i canviar les condicions que hauran de complir els centres de culte per instal·lar-se en sòl urbà. Així, els locals es podran implantar en edificis destinats a habitatge sempre que el seu aforament sigui inferior a 60 persones, o bé en edificis d’ús exclusiu religiós o en immobles aïllats.
 
Pels centres de culte existents, i pels locals culturals la principal activitat dels quals estigui lligada al fet religiós, s’estableix un període transitori per què s’adaptin a les determinacions del Reglament que desenvolupa la Llei de centres de culte.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 105