Més qualitat de vida i major eficiència en la gestió

query_builder   14 maig 2013 17:44

event_note Nota de premsa

Més qualitat de vida i major eficiència en la gestió

Sessió temàtica del Pla de Salut sobre el model d’atenció a les malalties de l’aparell locomotor
 
Atenció primària i especialitzada, treball en equip per millorar l’eficàcia clínica i la qualitat de l’atenció   
 
 
Les polítiques sanitàries del segle XXI han d’anar orientades a una atenció més proactiva, que redundi en una major qualitat de vida de la ciutadania i en una major eficiència de l’ús dels recursos, per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic. Aquestes són les línies que recull el Pla de Salut de Catalunya i que han impulsat l’organització de diverses experiències arreu del territori amb resultats satisfactoris. Algunes d’aquestes van ser exposades en la sessió temàtica del Pla de Salut que, el passat dos de maig, es va celebrar a la seu del Departament de Salut sobre “Model d’atenció de malalties de l’aparell locomotor”.
 
Els diferents projectes presentats, basats en el model d’atenció definit pel Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor, demostren que la reorganització en els processos és la clau per a la consecució dels objectius. En aquest sentit, es posa en pràctica una bona coordinació de treball en equip entre l’àmbit de l’atenció primària i l’hospitalària, guanyant en capacitat de resolució des del primer nivell. I, d’altra banda, una altra eina determinant és l’ús de les TICs, perquè la interconsulta informàtica facilita l’acció resolutiva, eficaç i eficient a la consulta de primària i evita desplaçaments als usuaris.
 
Els professionals de l’atenció primària s’organitzen en col·laboració amb equips multidisciplinaris, donant resposta a les patologies dels pacients i educant en la prevenció i la protecció de la salut. Aquest nou marc d’actuació porta com a conseqüència la reducció del temps d’espera per als usuaris i les llistes d’espera en els hospitals, alhora que augmenta la confiança en l’àmbit de l’atenció primària. 
 
Els resultats obtinguts per aquestes projectes mostren beneficis per als pacients, millores en la gestió i satisfacció dels professionals. Per exemple, les dades aportades per l’experiència de col·laboració entre els hospitals i els equips d’atenció primària del Vallès Oriental, entre l’any 2011 i el 2012, presenten una reducció del 44% en el temps d’espera, una disminució de 25 dies de mitjana en les IT, un millor ús de les proves en termes de capacitat diagnòstica i una reducció del 25% en el nombre de derivacions. D’altra banda, les dades del projecte d’Unitat d’alta resolució a l’atenció primària de la Fundació Althaia de Manresa indiquen que, entre els anys 2010 i 2011, es van reduir un 19% les peticions derivades a l’hospital, es va reduir la incertesa en la diagnosi del 17% (2010) al 0,64% (2011) i es va produir un estalvi de 423 primeres visites a l’hospital.
  
 
Les experiències exposades van ser:
 
  • “Atenció a les malalties de l’aparell locomotor: model territorial al Bages-Solsonès.
 
  • “Atenció primària, atenció especialitzada. Treballem plegats. Lleida.
 
  • “Millora de la resolució en COT i   Reumatologia, model UFAL”. Barcelona Dreta.
 
  • “Projecte d’atenció integrada al pacient amb patologia de l’aparell locomotor en una àrea bàsica de salut i disseny d’un programa per a pacients amb gonartrosi en l’atenció primària” (EAP Igualada 2).
 
  • “Olla de grills  o consens? Com s’ha consensuat amb tots els proveïdors de la regió el model multidisciplinari de l’atenció a la lumbàlgia”. Girona.
 
  • “3 anys d’aplicació del PDMRAL al Vallès Oriental”.