govern

El Govern recorre al Tribunal Constitucional els canvis en la legislació espanyola d'hidrocarburs

query_builder   21 maig 2013 15:01

event_note Nota de premsa

El Govern recorre al Tribunal Constitucional els canvis en la legislació espanyola d'hidrocarburs

 
  • El Consell Executiu ha aprovat presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra les modificacions legislatives que ha impulsat el Govern estatal sobre la regulació del sector d’hidrocarburs, en considerar que envaeixen les competències de la Generalitat
 
El Consell Executiu ha aprovat avui interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant del TC contra les modificacions de la legislació reguladora del sector d’hidrocarburs que ha impulsat el Govern espanyol en el marc del Reial decret llei 4/2013, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. El Govern de la Generalitat entén que la nova regulació pot envair les seves competències en aquesta matèria, d’acord amb el dictamen preceptiu previ emès pel Consell de Garanties Estatutàries.
 
El reial decret llei espanyol té com a objectiu incrementar la competència, eliminar barreres administratives i simplificar els tràmits d’obertura de noves instal·lacions de venda de carburants. La nova regulació determina que els instruments de planificació urbanística no podran regular aspectes tècnics de les instal·lacions de venda de carburants. Estableix igualment que els usos del sòl per a activitats comercials, establiments d’ITV o polígons industrials seran compatibles amb l’activitat de subministrament de combustible, sense que sigui necessari que es qualifiqui expressament com a apte per a estació de servei. Aquesta activitat de venda de combustible, al seu torn, també es considerarà compatible amb altres de similars nivells de perillositat, residus o impacte ambiental.
 
La segona modificació introduïda determina que la manca de sòl qualificat específicament per a estacions de servei no permetrà a l’ajuntament denegar la llicència per instal·lar unitats de subministrament de carburants en centres comercials, establiments d’ITV o polígons industrials.
 
A proposta dels departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Empresa i Ocupació, el Govern entén que aquests articles podrien vulnerar les competències de la Generalitat, que té l’atribució exclusiva en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, incloent-hi la determinació dels usos del sòl.