govern

El Govern avaluarà l'impacte de les seves regulacions normatives sobre les pimes

query_builder   28 maig 2013 14:59

event_note Nota de premsa

El Govern avaluarà l'impacte de les seves regulacions normatives sobre les pimes

 
  • Totes les disposicions normatives del Govern amb incidència en l’activitat econòmica hauran d’anar precedides d’un informe que avaluï el seu impacte en les pimes
 
  • L’avaluació permetrà determinar si l’efecte de la normativa representa una pèrdua de competitivitat per a les empreses
 
  • A Catalunya el 99% de les empreses són pimes. Generen el 70% de l’ocupació del país i contribueixen en gairebé el 60% del Valor Afegit Brut (VAB) mercantil del conjunt de l’economia catalana
 
El Consell Executiu ha aprovat avui el Test de Pimes, una eina per avaluar l’impacte que la regulació normativa té sobre les petites i mitjanes empreses amb l’objectiu de garantir que els costos derivats de la regulació no els afectin de forma excessiva i els restin competitivitat. El Test de Pimes és un tipus d’anàlisi recomanat per la Comissió Europea, que reforça les pautes que des del 2010 l’Administració de la Generalitat ja ha inclòs en la Guia de Bones Pràctiques per a l’elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l’activitat econòmica.
 
La decisió d’aplicar aquest test es deriva de la constatació que els costos derivats del compliment de la normativa afecten de forma desproporcionada a les pimes i, en especial a les empreses més petites, ja que no poden beneficiar-se de les economies d’escala a diferència de les empreses de major dimensió. L’avaluació de l’impacte de les regulacions normatives permet determinar quin és l’efecte de la desproporció i si representa una pèrdua de competitivitat per a les pimes. En cas que es verifiqui aquesta desproporció s’aplicaran, sempre que sigui possible, mesures alternatives per adaptar el disseny de la regulació a les característiques de les empreses afectades.
 
El Test de Pimes s’aplicarà en totes aquelles disposicions normatives que incideixen de forma directa o indirecta en l’activitat econòmica i que, per tant, poden afectar la competitivitat i les condicions de mercat en què operen les pimes.
 
L’aplicació del test serà simultani a l’anàlisi preceptiva de les repercussions generals de la norma i s’adjuntarà com a annex en la memòria d’avaluació que ha d’acompanyar tots els avantprojectes de llei i decrets legislatius.
 
Les pimes a Catalunya
 
A Catalunya el 99% de les empreses són pimes. Generen el 70% de l’ocupació del país i contribueixen en gairebé el 60% del Valor Afegit Brut (VAB) mercantil del conjunt de l’economia catalana. En concret, i segons l’Anuari de la Pime Catalana 2012, l’any 2010 hi havia 500.335 petites i mitjanes empreses a Catalunya d’un total de 501.184 companyies (99%). Amb 1.788.617 treballadors, representen el 71% de l’ocupació i el 58% de la riquesa, amb un Valor Afegit Brut (VAB) de 92.841 milions d’euros.
 
Les empreses petites, microempreses i empreses sense assalariats són les més afectades per la crisi. El 2010 el VAB de les empreses petites es va reduir un 11,1 per cent respecte al 2009, mentre que va créixer un 5,3% en les empreses. Pel que fa a l’ocupació, des de 2007 es produeix una pèrdua ininterrompuda de llocs de treball a les pimes, mentre que a les grans empreses l’ocupació va augmentar un 2,6% respecte al 2009.
 
Aquesta situació fa especialment necessari que les administracions públiques impulsin polítiques de suport a les pimes, que afavoreixin principalment les empreses de menor dimensió, i que tinguin en compte les seves característiques a l’hora de dissenyar la regulació. És, de fet, en aquest context que el 16 d’abril passat el Consell Executiu el Govern va aprovar impulsar mesures de foment i criteris d’actuació per facilitar l’accés de les petites i mitjanes empreses a la contractació pública. Es tracta de mesures d’informació, formació, proporcionalitat, simplificació administrativa i foment de la concurrència a la contractació pública amb les quals el Govern vol afavorir que les pimes puguin accedir a la contractació pública i incrementar les seves possibilitats de negoci.