L'Agència Catalana de l'Aigua dóna suport a la creació d'una comunitat d'usuaris dels aqüífers de la plana de Castelló d'Empúries

query_builder   7 juny 2013 11:26

event_note Nota de premsa

L'Agència Catalana de l'Aigua dóna suport a la creació d'una comunitat d'usuaris dels aqüífers de la plana de Castelló d'Empúries

 
  • Aquesta possibilitat, sorgida des del territori i per iniciativa dels mateixos usuaris, permet apropar l’acció administrativa de l’Agència allà on resulta més eficient per a la ciutadania
 
  • La possible creació de la comunitat d’usuaris farà possible un ús més eficient de les aigües subterrànies i preservar-ne la seva qualitat
 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua va participar a finals de la setmana passada en la presentació de l’estudi dels aqüífers de la plana fluviodeltaica de Castelló a l’Ecomuseu-Farinera, elaborat per la Fundació Mas Badia i l’empresa Geoservei SL, i que ha comptat amb una subvenció del Departament d’Agricultura en el marc dels ajuts dels fons europeus FEDER.
 
Aquest estudi, desenvolupat amb un gran rigor tècnic, és una diagnosi de detall tant de la delimitació geològica dels diferents aqüífers de la plana de Castelló d’Empúries, com del seu estat, fent especial atenció a les demandes per a usos agrícoles i les interrelacions de salinitat entre les diferents masses d’aigua. Per tant, en la presentació d’aquest treball es va analitzar la situació actual de les aigües subterrànies de la zona i també quines accions es poden dur a terme per preservar-ne la seva qualitat.
 
Aquesta diagnosi duta a terme en aquest darrer any dóna continuïtat als treballs de caracterització hidrogeològica en l’àmbit de la plana altempordanesa que l’Agència va dur a terme durant el període 2005-2009 en el marc de la implantació de la Directiva marc de l’aigua, els quals van representar una actualització del coneixement dels aqüífers de la zona.
 
Una de les virtuts dels treballs que es van presentar a finals de la setmana passada és que es tracta d’una iniciativa que parteix del territori i, per tant, dels seus usuaris de l’aigua. Per tant, més enllà de la necessitat de conèixer amb profunditat el funcionament i característiques dels aqüífers de la zona, d’altra banda absolutament necessari, hi ha una voluntat explícita i legítima de participar en la seva gestió, tal i com va quedar palès en la presentació d’aquest estudi.
 
En aquest sentit, des de la base que en la gestió de l’aigua cal apropar al territori la presa de decisions i integrar-hi tots els seus usuaris –principi de subsidiarietat-, l’Agència Catalana de l’Aigua dóna tot el seu suport a la creació dels instruments que facilitin la gestió de l’aigua des del territori, en concordança amb una visió global i intregrada prevista en el Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures.
 
És per aquest motiu que des de l’Agència es valora molt positivament la iniciativa sorgida des del territori per a la creació d’una comunitat d’usuaris d’aigües subterrànies dels aqüífers de la Plana de Castelló d’Empúries, sobretot perquè aquesta parteix dels seus usuaris i això és una garantia de viabilitat.
 
Les comunitats d’usuaris d’aigües, ja siguin subterrànies, superficials o conjuntes, la creació de les quals forma part dels objectius de l’Agència Catalana de l’Aigua, són òrgans de gestió col·lectiva que apropen al territori la gestió de l’aigua amb la participació activa i implicació dels seus usuaris, definides a la legislació com a corporacions de dret públic.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 169