El conseller Pelegrí demana a l'Estat l'extensió dels ajuts per emergències a les actuacions pels aiguats recents al Pirineu i la Vall d'Aran

query_builder   11 juliol 2013 11:50

event_note Nota de premsa

El conseller Pelegrí demana a l'Estat l'extensió dels ajuts per emergències a les actuacions pels aiguats recents al Pirineu i la Vall d'Aran

 
· La valoració provisional dels danys puja més de 10 milions d’euros en actuacions per reparar les infraestructures prioritàries per garantir la seguretat de les persones i restituir la normalitat a les zones afectades.
 
· Entre les actuacions més urgents les d’infraestructures de prevenció davant de nous esdeveniments: endegament en molts punts del riu, murs de sosteniment de camins, dics en barrancs, infraestructures de drenatge, passos d’aigua, ponts i passeres
 
· Restablerts els principals accessos als parcs de l’Alt Pirineu i  d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Pelegrí, Farelo, Peralada, Trasobares, Aniz i Fabà durant la visita
Pelegrí, Farelo, Peralada, Trasobares, Aniz i Fabà durant la visita
11.07.2013
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí ha demanat formalment per carta al Ministre Miguel Arias Cañete  que inclogui les actuacions d’urgència necessàries per restituir la situació de normalitat a les  comarques afectades pels aiguats dels passats dies 17 a 19 de juny dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2012 (de 26 de desembre) i del Real Decret 389/2013 (de 31 de maig)  per fer front a les emergències causades per les pluges torrencials.
L’objectiu del Govern és  poder disposar de crèdit o finançament amb caràcter d’urgència per poder executar les actuacions prioritàries mentre es finalitza el procés de valoració dels danys causats per un dels pitjors episodis de precipitacions dels darrers 20 anys que han ocasionat importants afectacions tant a les lleres i marges del rius com a altres infraestructures essencials per a la mobilitat i desenvolupament econòmic de la població local (captacions d’aigua potable, canalitzacions de reg, afectacions a la xarxa viària, agrícola i forestal, afectacions a explotacions agro ramaderes, etc).
 
 
Valoració provisional dels danys
La valoració provisional dels danys (a l’espera de rebre les comunicacions oficials dels municipis afectats, especialment en el cas de la Vall d’Aran, i de la valoració que faran els equips tècnics que s’establiran ad hoc) és actualment d’uns 10 milions d’euros en actuacions per reparar les infraestructures prioritàries per garantir la seguretat de les persones i restituir la normalitat a les zones afectades.
 
Cal remarcar que aquesta valoració provisional és només una estimació inicial que caldrà confirmar  en funció de que s’acreditin els danys aplicant criteris uniformes i homogeneïtzats a la valoració de les actuacions que es plantegen a través dels equips de valoració que es proposa crear a l’efecte i que començaran a funcionar la setmana vinent.  Per a això s’establirà un planning de funcionament i coordinació, en principi,  d’un equip per cada comarca. La valoració es farà amb uns criteris i unes BBDD uniformes i en coordinació entre totes les parts.
 
Considerant els  possibles danys  en infraestructures públiques municipals i d’ús general i els danys de particulars i la possible recuperació de finques i obres de protecció en les lleres no urbanes en una longitud estimada d’un 30% , uns 6 km , com punts singulars i a definir juntament amb Confederació Hidrogràfica del’Ebre, resulta una xifra aproximada, estimativa de danys a nivell global i amb càrrec del DAAM per la Vall d ‘Aran, d’uns 5M€
 
Per al resta de les zones afectades, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, on la destrossa no és tant gran i les afectacions, encara que molt importants, no són de la mateixa magnitud i on ja tenim unes valoracions prèvies i més informació recollida “in situ” i / o aportada pels Consells Comarcals i Ajuntaments, per a la mateixa tipologia de danys es podrien valorar en: Pallars Sobirà, 3 M€ i  Alta Ribagorça, 2 M€.
Entre les actuacions més urgents les d’infraestructures de prevenció  davant de nous esdeveniments: endegament en molts punts del riu, murs de sosteniment de camins, dics en barrancs, infraestructures de drenatge (cunetes, arquetes, tubs, conduccions), passos d’aigua, ponts i passeres
Pel que fa referència als àmbits dels 2 parcs naturals que gestiona el Departament, cal remarcar que ja s’han restablert els principals accessos als parcs de l’Alt Pirineu i Aigüestortes. (veure detall de les obres executades més endavant).
En aquest sentit, el conseller ha recordat també la línia de crèdit específica que ha obert fa pocs dies l’Institut Català de Finances (ICF), en col·laboració amb els departaments d’Empresa i Ocupació i el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, amb una dotació destinada al teixit empresarial del sector turístic i el sector primari i agroalimentari afectats pels fenòmens meteorològics – aiguats i pedregades – d’aquesta primavera.
 
 
 
L’import total de la línia suma 10 milions d’euros: 5 milions aniran destinats al finançament d’empreses i persones físiques del sector turístic afectades pels danys ocasionats directament pels aiguats al Pirineu i la Vall d’Aran, i els 5 milions restants, a finançar empreses i persones físiques del sector primari i agroalimentari afectades pels danys ocasionats directament per les pedregades d’aquesta primavera.
 
En el cas del sector turístic, els préstecs seran d’entre 30.000 i 300.000 euros i, en el cas del sector primari i agroalimentari, d’entre 6.000 i 60.000 euros. En ambdós casos, seran préstecs a 5 anys amb 18 mesos de carència inclosos.
Paral·lelament a les gestions davant l’Estat per aconseguir finançament per restituir la normalitat quan abans, el conseller Pelegrí ha realitzat una visita a les comarques afectades del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d’Aran, a fi de traslladar a les autoritats i representants dels municipis afectats, la informació de què disposa el Departament pel que fa a les valoracions provisionals dels danys produïts tal com es va comprometre la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, durant la visita que va realitzar a les zones afectades el passat dia 20 de juny (i que caldrà confirmar a l’espera de les peticions per part dels municipis afectats), així com de les actuacions que ja estan en execució a través de Forestal Catalana, i les que es valoren com a prioritàries per garantir la seguretat de les persones i restituir la normalitat a les zones afectades.
En aquest sentit, els tècnics del Departament  (de les Direccions generals Desenvolupament Rural, d’Agricultura i Ramaderia, i Medi Natural i Biodiversitat) juntament amb els de l’empresa Forestal Catalana ha realitzat visites i valoracions in situ  i s’han reunit els darrers dies amb els representants dels ajuntaments i altres institucions de la zona, així com amb els presidents i Juntes rectores dels 2 parcs naturals que gestiona el Departament per recopilar tota la informació, establir criteris homogenis de valoració dels danys i marcar les prioritats de les actuacions a executar amb caràcter d’urgència.
 

Principals afectacions per comarca
VALL D’ARAN
Danys importants al sector agro – ramader i al béns públics d’interès general i municipal, al llarg del curs del riu Garona i els seus marges, amb una llargada d’uns 20 km, descomptant trams urbans i una afectació estimada d’un 30% aproximadament.
 
Municipis afectats: Tredòs., Salardú, Arties, Garòs, Casarilh, Vielha, Betlan, Es Bordes, Arròs, Bossòst, Les i Canejan.
 
Infraestructures i bens principalment afectats:
 
 • Camins rurals i pistes forestals.
 • Ponts/pontets en aquests camins que donen accés a prats/pastures, explotacions agro – ramaderes o forestals.
 • Captacions d’aigua potable (en principi 1 a Arties) encara que pot haver-ne més.
 • Danys a regs amb captacions malmeses, i canals i/o canonades trencades o que se les ha endut el riu.
 • Danys a explotacions ramaderes importants.
 • Danys a finques particulars en diferents estats, entre molt afectades i que s’ha emportat la finca sencera o una gran part i les seves proteccions laterals d’esculleres,... a aquells danys no tant severs o on ha entrat l’aigua i ha deixat arrossegament de pedres / roques / restes vegetals / sorra o fang.
 • Altres afectacions al cultiu (herba), maquinària, alimentació bestiar, eines, etc.
 
Actuacions a executar:
 
 • Reposició i millora dels camins i pistes forestals afectades, amb maquinària i aportació de material de base i/o rodadura, així com guals / passos d’aigua, pontets i altres obres de fàbrica o serveis.
 • Reposició dels ponts que s’hagi emportat el rius / barrancs i /o actuació de reforç en les embocadures o estreps i fonaments amb escullera de pedra formigonades, recalçament,...
 • Reposició de les captacions d’aigua dels regs, entubats, restitució de canalitzacions i proteccions amb esculleres de pedra formigonades i condicionament general.
 • Treure tots els materials arrossegats i apilats a les finques particulars i a les explotacions ramaderes de pedra, “bolos”, sorra i estendre una capa de terra vegetal en superfície. Construcció de noves proteccions laterals d’escullera i/o motes de terra / pedra, en punts singulars i per on ha trencat el riu.
 • Altres actuacions en general en reposició i/o millora.
 
ALTA RIBAGORÇA
Des del  municipi de Pont de Suert (zona de la Ribera) on el riu Noguera de Tor s’ha emportat tota una escullera de “gavions” en un tram d’uns 150 m. i una altura d’uns 5 m. També en Barruera, on el riu ha trencat i devastat una zona de prats, camins i reg en una amplada de mes de 150 m., amb gran d’acumulació de graves i “bolos” de pedra.
 
L’Ajuntament de la Vall de Boí està fent un gran esforç i amb màquines està dragant el riu en varis llocs per evitar l’entrada d’aigua als camps i prats, i fent motes de graves en el mateix sentit.
 
 
Municipis afectats: La Vall de Boí, El Pont de Suert, Vilaller  
 
 
Infraestructures i bens principalment afectats:
 
·         Camins, pistes forestals i pistes per als vianants
·         Passeig de Barruera.
·         Tres captacions d’aigua
·         Zona d’aigües amunt de Barruera, s’ha emportat els 2 camins a cada banda del riu, prats, esculleres i amples zones erosionades i gran acumulació a la llera del riu de roques, graves i en una amplitud de + 150 m.
·         Diversos trams “camí de l’Aigua”.
·         Camins a finques de pastures.
·         Accessos a finques, pastures, cultius i altres.
·         Despreniment escullera zona col·lectors de Vilaller.
 
 
Actuacions a executar:
 
·         Neteja de vegetació i sediments en llera i marges dels rius Noguera de Tor i Noguera Ribagorçana.
·         Reparació / reposició sistemes d’abastiments d’aigua. (treballs de neteja, reposició de tapes, arquetes, conduccions)
·         Condicionament de pistes i camins. Neteja despreniments, cunetes, i condicionament de plataformes i aportació de base, si cal, reconstrucció de mur, esculleres, passos d’aigua, senyalització,
·         Reconstrucció de la zona d’esbarjo a Barruera i altres.
·         Afectació a finques particulars i regs comunitaris de Llesp (pendents de valorar)

 
Actuacions al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici:
 
·         Aparcament de la Molina: actualment  estan restituint amb escullera el tram esllavissat del camí i recalçant el pont d'accés a la carretera d'Aigüestortes.
 
·         Camí de l'Obaga: treball que amb mitjans manuals es va fer d'urgència amb la brigada de FCSA i del Parc.
 
·         Camí de Sant Nicolau: està a l'espera de rebre 3 passarel·les, havent-se col·locat un pas provisional en tres punts; es preveu estiguin col·locades la setmana vinent.
 
·         Passarel·la d'Aigüestortes: s’ha refet la barana del pont de la presa de San Esperit.
 
·         Carretera d'accés a Aigüestortes: aquesta carretera estava tallada per tres punts. El primer es va reforçar amb un   mur d'escullera i s'ha tornat a obrir el pas. En el segon s'ha fet una badem per creuament del barranc i en el tercer punt s'han fet els estreps i col·locació de bigues per la construcció d'un pont per sobre el barranc del Serradè.  Abans del cap de setmana està  previst col·locar la fusta per sobre de les bigues i segurament estarà acabat dilluns.
 
El pressupost destinat a aquestes obres que es preveu finalitzar la setmana vinent és de 160.000 €
 
 
 
PALLARS SOBIRÀ
 
A data de l’1/07/2013, hi ha informació quant a danys parcials de 6 dels 15 municipis. Els danys més greus van ser els ocasionats per l’excavació per l’aigua del rius desbordats d’alguns trams de les pistes forestals d’Àreu a Boet, la pista d’Àreu al repetidor de telecomunicacions (Nabatlle) i l’accés d’Alos d’Isil a Montgarri (Bonabé). També van quedar destruïts els ponts d’accés a la Serradora d’Àreu i a dos nuclis de finques privades a la Vall Ferrera, diverses passeres als municipis d’Alt Àneu i la Guingueta d’Àneu i un tram del camí de la ruta dels Ponts Medievals (municipi de Vall de Cardós).
 
A més, els rius Noguera Pallaresa i Noguera de Vallferrera es van desbordar en alguns punts, malmetent marges i finques agrícoles, amb importants acumulacions de graves, danys que caldrà avaluar amb els organismes gestors del domini públic hidràulic per resoldre’ls.
 
Infraestructures i bens principalment afectats:
 
 • Captació d’aigües per boca i/o regadius, rius / barrancs
 • Camins, pistes forestals
 • Ponts, guals de pas...
 • Finques particulars cobertes d’aigua / sorra / pedres, troncs, ...
 
Actuacions  al Parc de l’Alt Pirineu:
 
 • Actualment ja s’han finalitzat les obres de reparació de la pista de Boet a Àreu (Vall Ferrera), consistents en el piconatge i anivellament del ferm dels trams afectats, seguint una primera intervenció d’emergència feta per l’Ajuntament d’Alins.  Es tracta d’un dels accessos més importants del Parc Natural (amb una mitjana de 25.000 visitants/any), i el camí rural del Fornet i la pista de Bonabé (Alt Àneu), que havien quedat tallades i impedien l’accés als indrets més visitats just a l’inici de la temporada turística. La pista forestal d’Àreu a Boet, dóna accés a l’aparcament de la Molinassa, des d’on es realitza l’ascenció a la Pica d’Estats (el cim més alt de Catalunya) i al Pla de Boet, un dels indrets més emblemàtics del Parc.
 • Actuacions al tram entre Alós d’Isil i Montgarri. Aquest també és un dels accessos més importants del Parc, ja que dóna accés a la vall de Bonabé i permet comunicar amb la Val d’Aran, amb una freqüència de 28.000 visitants/any. Les principals actuacions en aquest indret són la reparació dels trams del camí pavimentat entre Alós d’Isil i el refugi del Fornet excavats pel riu, i la reconstrucció de dos trams molt erosionats de la pista de Bonabé. Es preveu acabar aquestes obres el 10 de juliol.
 • Finalment, també des del Parc s’han reparat els danys del desbordament de la Noguera de Vallferrera a l’entorn d’Àreu, mitjançant l’arranjament de la pista de Nabatlle, que dóna accés a nombroses finques agrícoles i al repetidor de telecomunicacions d’Àreu (que havia quedat incomunicat). Obres finalitzades abans del cap de setmana.
 
Els cost d'aquestes actuacions ascendeix a 60.000 €
 

3  

Imatges

actuacions d'arranjament a Aigüestortes

actuacions d'arranjament a Aigüestortes 866

actuacions al Parc de l'Alt Pirineu

actuacions al Parc de l'Alt Pirineu 3200

el conseller JM. Pelegrí, amb el delegat del Govern, Albet Alins i el President del Parc de l'Alt Pirineu, A.López, durant la reunió d'ahir

el conseller JM. Pelegrí, amb el delegat del Govern, Albet Alins i el President del Parc de l'Alt Pirineu, A.López, durant la reunió d'ahir 4175