Agricultura defensa la concentració dels serveis de l'Irta on hi ha la demanda de les empreses

Pelegrí: "Hem fet moltes coses pel sector del porcí a Lleida via Irta i no permetrem que s'instrumentalitzi políticament"

query_builder   18 juliol 2013 11:07

event_note Nota de premsa

Agricultura defensa la concentració dels serveis de l'Irta on hi ha la demanda de les empreses

Pelegrí: "Hem fet moltes coses pel sector del porcí a Lleida via Irta i no permetrem que s'instrumentalitzi políticament"

De les 8 empreses catalanes dedicades a genètica animal en el sector del porcí, només una és a Lleida i mai ha utilitzat els serveis de l’Irta
 
El conseller d’Agricultura, en resposta a una interpel·lació del grup de CiU ha manifestat que  “aquest Govern té molt clar que la missió de l’IRTA és la de contribuir a la modernització, la competitivitat, la transferència tecnològica i el desenvolupament sostenible del sector agroalimentari, i al proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors. Hem fet moltes coses per recolzar el sector del porcí a Lleida a través de l’Irta, i per tot això, cal posar de relleu la gravetat de l’intent d’instrumentalització en clau política de l’IRTA que han realitzat determinades forces polítiques, amb la clara intenció d’interferir en el funcionament de l’IRTA per interessos partidistes, arrel del trasllat de tres investigadors dedicats a la Genètica i Millora Animal, que fins ara estaven a Lleida, a les instal·lacions de Torre Marimon, a Caldes de Montbui”.
 
El conseller d’Agricultura ha manifestat que resulta especialment incoherent que els mateixos grups polítics que també van aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 4/2009 que regula l’activitat de l’institut, posin ara en qüestió les decisions que pren la direcció de l’IRTA sobre la utilització de recursos humans, d’acord amb l’esmentada llei.
 
La Llei 4/2009 estableix que les relacions entre l’IRTA i el Govern es canalitzin a través d’un contracte programa. En aquest sentit Pelegrí ha senyalat que “les enormes dificultats de finançament que estem patint des de fa cinc anys i les repercussions de tot ordre que l’ajustament continuat al llarg d’aquests anys ha hagut de prendre tant el Govern com el propi IRTA, no dibuixaven el millor escenari per establir un contracte programa de sis anys com estableix la Llei del IRTA”.
 
I ha afegit: “Un contracte programa on preceptivament,  s’ha d’estabilitzar i garantir el finançament de l’Institut, tot incloent les previsions econòmiques i financeres bàsiques de tot el període, de sis anys de durada, insisteixo. No obstant, vull ser optimista, vull creure que a partir del 2014 el cicle econòmic començarà el canvi de tendència,  i paral·lelament l’IRTA ja ha anat fent els seus propis ajustaments sota criteris d’eficiència i eficàcia, sota el punt de vista dels resultats científics i d’innovació, però també de sostenibilitat financera, i per tant espero poder iniciar la confecció del contracte programa de l’IRTA a principis del proper any”.
 
Pel que fa a la relació de l’IRTA amb les empreses catalanes dedicades a la genètica animal, el conseller ha informat que actualment hi ha només 8 empreses a Catalunya especialitzades en temes de genètica animal, de les quals 6 són a Barcelona, 1 a Girona i 1 a Lleida, si bé aquesta última mai ha utilizat  els serveis de l’Irta .
 
·         Dral Osona (Armand Quintana), Vic (Barcelona);
·         Baró Germans S.A., Balaguer ( Lleida);
·         Semen Avià (C.I.A.), Avià (Barcelona);
·         Semen Migjorn (C.I.A.), Cardona (Barcelona);
·         Batallé, Riudarenes (Girona);
·         PIC Espanya Genus – PLC,  Sant Cugat (Barcelona);
·         Granja Calderina, Caldes de Montbui (Barcelona);
·         Semen Cardona, Cardona (Barcelona);
·         Gepork, Masies de Roda (Barcelona);
·         UPB, Vic (Barcelona);
·         Viver  i Serrateix (Barcelona).
 
Per això  el conseller rebutja les crítiques dels grups de l’oposició i considera apocalíptica la premonició que alguns grups fan sobre l’escapçament d’un dels sectors productius més importants a Lleida.
 
 
“A Lleida no hi ha sector de genètica porcina, el que hi ha a Lleida és sector d’engreix, sector productor porcí, i no es poden confondre” ha remarcat Pelegrí.  
 
A continuació ha remarcat el suport del Departament i de l’IRTA  al sector porcí de Lleida que s’ha mantingut sempre i que  es concreta en les següents actuacions:
 
1.En primer lloc l’IRTA va adquirir l’any 2009 una molt important instal·lació experimental, la granja experimental ramadera que tenia Copaga a Alcarràs. Set hectàrees on es troben 6 naus d’experimentació de bestiar porcí, oví, boví i avícola. En aquesta estació es fan les proves d’engreix, nutrició, productivitat, etc. Allò que en definitiva interessa al sector productor.
 
2. A Lleida, l’IRTA col·labora amb la UdL en el Màster de Producció Porcina on hi participen investigadors de l’IRTA de tot els centres territorials on es treballa directa o indirectament en aquest àmbit.
 
3. A Lleida està ubicat el grup de gestió del BDPorc, la base de dades del sector porcí espanyol, des del qual es porta el control de més de 600.000 truges.
 
4. A Lleida, i fruit de gestionar el BDPorc, s’organitza el més prestigiós acte sectorial, la gal·la dels premis Porc d’Or, i que se celebra bianualment.
 
“En definitiva, l’IRTA contribueix de forma clara i decidida i des de Lleida en aquells sectors  productius on les comarques lleidatanes concentren la major producció a Catalunya” ha senyalat Pelegrí, afegint que “per la mateixa raó, l’IRTA ha de concentrar els seus efectius i la seva activitat en altres àmbits allà on hi ha concentració sectorial. Aquesta és la visió de país que ens cal a tots, i en tot cas és la visió que es té des del Govern en relació a l’IRTA i per tant coincidim plenament amb les decisions preses lliure i autònomament pels seus òrgans de govern”
Quant al Pla Estratègic de Recerca, Desenvolupament i Innovació Agroalimentària 2013-2020 del Govern, el conseller d’Agricultura ha remarcat que la pròpia Llei 4/2009 de l’IRTA i el Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana estableixen clarament que  són funcions de l’IRTA també la transferència tecnològica i la  innovació, i conseqüentment, “tant pel que estableix la Llei de l’IRTA, com per l’enorme capital de coneixement i relacional que ha acumulat l’Institut, és evident que ha de participar d’una forma clara i preponderant tant en els òrgans de desplegament com en els d’impuls, avaluació i seguiment dels objectius estratègics del Pla. I, en aquesta línia, estem confeccionant un Decret de Creació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària”.