Boi Ruiz "La sanitat pública de Catalunya és un element imprescindible per a l'equitat i la cohesió social"

query_builder   29 juliol 2013 20:15

event_note Nota de premsa

Boi Ruiz "La sanitat pública de Catalunya és un element imprescindible per a l'equitat i la cohesió social"

  • El conseller de Salut ha exposat tot un seguit de mesures per aprofundir en el retiment de comptes i la governança de les empreses públiques i consorcis del sistema sanitari català

 

El conseller de Salut ha manifestat aquesta tarda al Parlament, en la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses, que la sanitat pública de Catalunya és un element imprescindible per a l’equitat i la cohesió social alhora que ha proposat un seguit de mesures que han de mantenir el caràcter públic¡¡i la bona governança del sistema. El conseller ha destacat que el model sanitari català "és un model públic volgut per una majoria, que dóna una bona resposta a l’atenció a les persones i així és percebut per la població, alhora que respon a la realitat de Catalunya, els seus territoris i la seva història sanitària".
 
Boi Ruiz també ha afirmat que "aquest model públic té la seva major defensa en l’autonomia de gestió propera al territori, avalada pels bons resultats i assegurada per uns amplis mecanismes de control."
 
El conseller¡¡ha reconegut que "malgrat el subfinançament crònic del sistema sanitari català aquest ha demostrat la seva solvència al llarg del temps, gràcies a l’esforç dels professionals i la seva implicació, compromís, competències i coneixements". És per aquest motiu que el sistema "pot presentar els resultats en salut que d’altres sistemes amb millor finançament i en contextos semblants al nostre no presenten".
 
En aquest sentit, Boi Ruiz ha exposat tot un seguit de mesures que¡¡el Govern de la Generalitat de Catalunya amb el Departament de Salut al capdavant estan duent a terme. Entre aquestes mesures destaquen el nomenament de càrrecs d’institucions o de direcció de l’àmbit públic amb l’estricte compliment de les normes d’incompatibilitats vigents, l’eliminació de la retribució dels càrrecs institucionals del sector sanitari públic i l’eliminació de figures de consellers-delegats dels consorcis i empreses públiques.
 
També ha destacat que s’estan promovent els òrgans de participació així com el Consell Assessor de Pacients de Catalunya i els consells de salut dels sectors sanitaris per tal de fer més efectiva la participació dels ciutadans i la societat civil.
Pel que fa a la transparència, s’ha impulsat de forma definitiva el rendiment de comptes mitjançant la Central de Resultats del Sistema Sanitari, amb la publicació aquest 2013 del segon informe d’hospitals amb resultats per centres. Així mateix, també destaca la participació important en el nou portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya i la futura creació d’un comitè d’experts independents de la Central de Resultats per ressaltar-ne el caràcter d’organisme independent i tècnic.
 
Per evitar possibles conflictes d’interessos en les empreses públiques i consorcis dels Servei Català de la Salut s’està fent efectiva la sortida de qualsevol participació en societats mercantils alienes a les seves finalitats de servei públic i del seu consell d’administració al llarg d’aquest any 2013. Alhora, en els propers mesos, el consell de presidents de les empreses públiques i consorcis consensuaran un codi ètic de bones pràctiques.
 
Finalment el conseller ha assenyalat també reptes que té el sistema sanitari públic català, com ara la reducció del temps d’espera d’intervencions quirúrgiques i un just retorn de l’esforç fiscal, ambdós per als ciutadans. En l’àmbit professional sanitari ha assenyalat com a reptes aconseguir que es situïn més en el centre de l’organització i aconseguir un model retributiu propi basat més els resultats. I en l’àmbit dels gestors, cal reforçar la governança i aconseguir la màxima despolitització possible. En darrer terme el conseller Ruiz ha expressat que cal fer el sistema més eficaç i amb una major participació dels ciutadans i de les entitats socials i de pacients en els àmbits ja existents.