La Comissió d'urbanisme de les Terres de l'Ebre aprova definitivament una part del planejament de Riumar

query_builder   12 setembre 2013 18:22

event_note Nota de premsa

La Comissió d'urbanisme de les Terres de l'Ebre aprova definitivament una part del planejament de Riumar

  • La Comissió ha aprovat un dels dos plans parcials, situat a l’oest de la urbanització existent, un cop incorporats ja els aspectes d’ordenació requerits per evitar riscos d’inundabilitat 
  • L’altre pla parcial, el del sector est, està a l’espera de publicació fins a obtenir altres informes
 
 
La Comissió territorial d’urbanisme de les Terres de l’Ebre ha aprovat avui una part del planejament de la urbanització de Riumar (Deltebre) un cop incorporats ja els aspectes d’ordenació requerits per evitar riscos d’inundabilitat. L’altre pla parcial està a l’espera d’obtenir els informes del Departament de Cultura, la Direcció General de Comerç i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els dos plans parcials urbanístics se situen a llevant i a ponent de l’antiga urbanització de Riumar, a tocar de la desembocadura del riu Ebre. En ambdós casos, es tracta de desenvolupaments contemplats en les Normes subsidiàries de Deltebre.
 
El Pla del sector Riumar I-IV, aprovat definitivament avui, abasta una superfície de 55,48 hectàrees, i suposa completar la urbanització pel costat oest. La franja litoral d’aquest sector es troba afectada pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), que establia que s’havia de destinar a espais lliures públics. Per aquest motiu, el Pla concentra l’edificació a la part sud-est, amb una densitat de nou habitatges per hectàrea.
 
De la seva banda, el Pla del sector Riumar III desenvolupa l’ordenació de 36,17 hectàrees de superfície a l’est de la urbanització existent, completant-la per aquest extrem. En aquest cas, es preveu concentrar l’edificació en la zona més propera a la urbanització, deixant lliure la costa.
 
Mesures ambientals
 
El Pla territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat el 2010, establia que, en el cas de tirar endavant desenvolupaments urbanístics a Riumar, s’haurien d’adoptar mesures per tal de minimitzar els efectes del canvi climàtic i de les dinàmiques pròpies del Delta.
 
És per aquest motiu que la Comissió va suspendre al juny l’aprovació dels dos plans a l’espera de què se’n modifiquessin alguns aspectes de l’ordenació per tal d’evitar riscos d’inundabilitat, tot donant compliment a les recomanacions de l’ACA i a les corresponents resolucions ambientals.
 
Així, pel que fa a Riumar I-IV, els primers 100 metres de la franja litoral s’havien de destinar a espais públics lliures, reservant els següents 100 metres per a espais lliures privats. D’aquesta manera, es fa recular la línia d’edificacions fins a 200 metres respecte la línia de costa, incrementant així la garantia de protecció davant els efectes del canvi climàtic i de la dinàmica deltaica. La nova documentació aportada justifica cadascuna de les prescripcions de l’acord de la Comissió del juny, garantint el desenvolupament urbanístic sostenible i d’acord amb el que disposa el planejament territorial.
 
En relació al sector Riumar III, el text refós aportat dóna compliment en gran  part a l’acord, pel que fa també a l’assoliment d’un desenvolupament urbanístic sostenible, tot i que cal supeditar la publicació del Pla a l’obtenció dels informes del Departament de Cultura, de la Direcció General de Comerç i de l’ACA.