El Departament fa efectius pagaments de l'ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya per import de 3,2 milions d'euros

query_builder   4 octubre 2013 10:19

event_note Nota de premsa

El Departament fa efectius pagaments de l'ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya per import de 3,2 milions d'euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu avui divendres, 4 d’octubre, un pagament de 2.600.324,52 euros en concepte d’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya corresponent a la campanya 2012/2013.
 
Amb aquest pagament, que rebran un total de 474 productors i correspon a una superfície de 597 hectàrees, s’assoleix el percentatge màxim de finançament d’acord amb cada grup de prioritats:
 
o  Viticultors professionals (joves agricultors, ATP, EAP) que van demanar bestreta bo i presentant l’aval bancari corresponent. El percentatge de finançament ha estat d’un 50%.
 
o  Viticultors professionals que no van demanar bestreta. El percentatge de finançament ha estat d’un 40%.
 
o  Viticultors no professionals que van demanar bestreta bo i presentant l’aval bancari corresponent. El percentatge de finançament ha estat d’un 40%.
 
o  Viticultors no professionals que no van demanar bestreta. El percentatge de finançament ha estat d’un 30%.
 
També es faran efectius avui pagaments complementaris de campanyes anteriors per un import total de 631.134,02 euros.
 
L’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola amb finançament 100% de la Unió Europea (UE) que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir-ne la modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat per reforçar l’estructura del sector vitivinícola.
El sistema de gestió utilitzat pel Departament, que agilita totes les gestions, ha permès captar nous fons i romanents de diverses mesures del Pla de suport al sector vitivinícola.
 
Per a la campanya 2012/2013, els imports, les superfícies i els beneficiaris per comarca són:
 
DEMARCACIÓ
IMPORT (€)
SUPERFÍCIE (ha)
BENEFICIARIS
ALT CAMP
470.270,40
96,2672
73
ALT EMPORDÀ
33.433,56
4,7223
4
ALT PENEDÈS
902.394,46
203,7357
145
ANOIA
40.776,42
11,0163
7
BAGES
26.669,24
6,8333
4
BAIX EMPORDÀ
2.632,53
0,4789
1
BAIX LLOBREGAT
12.450,65
4,0869
2
BAIX PENEDÈS
171.815,52
44,5391
39
CONCA DE  BARBERÀ
287.942,37
76,2497
57
GARRAF
36.051,52
7,4417
10
NOGUERA
4.741,34
2,0558
1
PRIORAT
34.107,67
8,8126
11
RIBERA D'EBRE
26.632,49
4,9545
9
SEGARRA
6.713,09
1,3249
1
SEGRIÀ
37.556,08
6,1136
2
TARRAGONÈS
56.747,20
15,5237
13
TERRA ALTA
356.001,01
79,0548
80
URGELL
93.388,97
24,2425
15
 
2.600.324,52
597,45
474
 
I els imports, les superfícies i els beneficiaris per demarcació són:
 
DEMARCACIÓ
IMPORT (€)
SUPERFÍCIE (ha)
BENEFICIARIS
Barcelona
950.896,63
215,2643
157
Catalunya Central
67.445,66
17,8496
11
Girona
36.066,09
5,2012
5
Lleida
142.399,48
33,7368
19
Tarragona
1.020.883,16
241,3923
193
Terres de l'Ebre
382.633,5
84,0093
89
 
2.600.324,52
597,45
474
 
 
Pel que fa als 631.134,02 euros en concepte de pagaments complementaris de campanyes anteriors, 552.190,84 euros corresponen a 256 beneficiaris de la campanya 2011/2012 i 78.943,18 euros corresponen a 28 beneficiaris de la campanya 2010/2011.
 
El règim de reestructuració i reconversió de vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat. El règim inclou una o més de les accions següents:
- la reconversió varietal, incloent la que es faci mitjançant reempelts
- la reimplantació de vinyes
- les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim.
 
No inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural. L’ajut es concedeix per a les dues finalitats següents:
- compensar els productors que s’acullin a un pla de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues d’ingressos derivades de l’aplicació del pla
- participar en les despeses de reestructuració i reconversió.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat.