OCUPACIÓ

Comunicat en relació a la informació que publica avui el diari Ara sobre la Renda Mínima d'Inserció

query_builder   10 octubre 2013 13:54

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

Comunicat en relació a la informació que publica avui el diari Ara sobre la Renda Mínima d'Inserció

 
En relació a la informació que publica avui el diari Ara titulada “El Govern vol retirar la renda mínima a l’estiu que ve als usuaris amb cinc anys d’antiguitat”, el Departament d’Empresa i Ocupació vol aclarir el següent:
 
No és cert que el mes d’agost de 2014 tots els expedients amb més de 60 mesos percebuts se’ls extingirà la prestació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).  
 
La disposició transitòria segona de la Llei 10/1997 —que es va incorporar a la llei l’estiu de 2011— permetia continuar percebent la prestació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per un període màxim de 3 anys a aquelles persones que malgrat ja haguessin percebut 60 mensualitats o més de prestació, sempre que continuessin complint els requisits, amb un informe previ favorable dels serveis socials. L’agost del 2014 s’acabarà aquesta pròrroga de 3 anys i davant d’aquesta situació, la Generalitat està revisant els casos per determinar quins, per situacions determinades, continuaran rebent la prestació, tot el contrari del que explica el rotatiu català.
 
Així doncs, els titulars de l’RMI que perceben aquesta prestació se’ls revisarà la seva situació i s’efectuarà un informe d’avaluació i, en el supòsit que es trobin en situació de pobresa severa o que tinguin una edat de 60 anys o més, se’ls podrà atorgar una nova pròrroga de la prestació.
 
En la reunió amb els coordinadors dels serveis socials del passat 10 de setembre de 2013, el Departament d’Empresa i Ocupació es va comprometre a estudiar alternatives consensuades amb els municipis per intentar pal·liar al màxim els efectes d’aquesta limitació temporal, la qual cosa s’està portant a terme.
 
En aquests moments, el Departament d’Empresa i Ocupació està treballant en els possibles canvis normatius en la Renda Mínima d’Inserció per tal d’adaptar-se a la nova situació socioeconòmica per millorar les condicions personals, socials, familiars i d’ocupabilitat d’aquest col·lectiu. Aquests canvis es consensuaran amb els agents socials i entitats implicades.
 
També cal destacar que la nova Ordre del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que es publicarà properament, regula la contractació de destinataris de l’RMI i, entre els criteris de preferència, hi figuren també aquelles persones que estiguin a punt d’exhaurir les 60 mensualitats.