Una de cada nou dones desenvoluparà un càncer de mama al llarg de la vida

query_builder   18 octubre 2013 10:20

event_note Nota de premsa

Una de cada nou dones desenvoluparà un càncer de mama al llarg de la vida

 
La incidència del càncer de mama s’ha estabilitzat els últims anys
 
Més del 90% de les dones amb càncer de mama són intervingudes quirúrgicament i el 75% de les dones conserven el pit
 
La mortalitat ha disminuït des dels anys noranta gràcies al progrés en el diagnòstic en etapes precoces de la malaltia i per les millores terapèutiques
 
Durant l’any 2012, el Programa de cribratge del càncer de mama va diagnosticar un total de 1.143 casos de càncer de mama

 

El proper dissabte, 19 d’octubre, se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància del diagnòstic precoç. Aquest tipus de càncer és el més freqüent en les dones a Catalunya, amb 3.907 casos anuals, la qual cosa suposa quasi el 29% de tots els tumors en les dones.
 
Les dades poblacionals més recents mostren que la incidència d’aquest càncer va disminuir en el període 2000-2007 i la taxa de mortalitat en aquest mateix període també va disminuir un 2,7%.
 
Aquest any, s’estima que, per grups d’edat, el nombre de diagnòstics nous en les dones de 50 a 69 anys serà de 2.074 casos anuals i, per sobre dels 70 anys, de 1.349 casos.
 
El càncer de mama va tenir una supervivència als cinc anys del 83% a Catalunya en el període 2000-2004. Les causes d’aquesta millora es deuen fonamentalment al progrés en el diagnòstic en etapes precoces de la malaltia, al cribratge mitjançant la mamografia i a les millores en els tractaments.
 
 
Accions de millora per fomentar l’atenció en el càncer de mama
 
El Pla director d’oncologia del Departament de Salut ha desenvolupat diverses accions per tal de millorar la situació del càncer de mama a Catalunya, de les quals cal remarcar les següents:
 
Programa de cribratge de càncer de mama el 2012
 
Totes les dones entre 50 i 69 anys han de rebre una invitació per fer-se una mamografia. Les dones d’aquesta franja d’edat que no rebin cap convocatòria de cribratge de càncer de mama han de trucar al CatSalut Respon 061.
 
L’any 2012, el Programa es va adreçar a 395.492 dones, el 66,7% de les quals hi va participar. Es van diagnosticar un total de 1.143 càncers de mama i la cobertura, incloent les dones que es van fer la mamografia fora del mateix Programa i que ho van declarar, va ser del 77,4%.
 
Si es detecta un càncer de mama, un equip especialitzat ofereix atenció a la dona dins el sistema sanitari públic. El tractament inclou, generalment, la cirurgia i algun altre tipus d’actuació com ara la radioteràpia, la quimioteràpia o el tractament hormonal.
 
Diagnòstic ràpid
 
El Departament de Salut i el Servei Català de la Salut van implantar el circuit de diagnòstic ràpid de càncer per evitar el retard en la diagnosi. S’inclouen en aquest circuit preferent les dones de qualsevol edat que presentin símptomes o molèsties que puguin ser motivades per un possible càncer de mama.
 
Aquest circuit està estès a tot el territori i durant l’any 2012 s’hi van incloure 7.031 dones; d’aquestes, el 43,7% van ser diagnosticades de càncer de mama.
 
Alt risc familiar
 
Es proporciona consell genètic a persones amb familiars propers que hagin desenvolupat determinats tipus de càncer i que hereten un risc més elevat de desenvolupar-los que la població general. Tot i això, només entre un 5-10% de tots els càncers es desenvolupen a causa d’alteracions genètiques heretades o mutacions germinals. S’anomenen càncers hereditaris.
 
Plataformes genòmiques
 
Des de l’any 2012, es desenvolupa la introducció de tècniques d’anàlisi de l’expressió gènica que han permès identificar agrupacions de gens que permetien dividir els tumors de mama en diferents subgrups, segons el curs evolutiu (identificació de la biologia del tumor, predicció del risc de recidiva i identificació de les pacients que es poden beneficiar de tractaments específics).
 
La utilització d’aquestes plataformes genòmiques facilita l’aplicació de tractaments individualitzats i la reducció de tractaments de quimioteràpia en dones amb estadis inicials de càncer de mama en les quals els beneficis de la quimioteràpia són incerts, gràcies a l’anàlisi d’una mostra del tumor.
 
Els diferents centres podran escollir qualsevol de les tres plataformes disponibles actualment (Mammaprint®, Oncotype DX® i PAM50®).
 
Durant l’any 2012, els centres de Catalunya que van començar la introducció d’aquestes tècniques d’anàlisi van ser:
 
 • Hospital Clínic i Provincial
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Hospital Universitari Vall d’Hebron
 • ICO l’Hospitalet
 • ICO Badalona
 • ICO Girona
 • Consorci Sanitari de Terrassa
 • Hospital de Sabadell – Corporació Parc Taulí
 • Hospital Mútua de Terrassa

 

L’any 2013, els centres de Catalunya que s’han incorporat i que participen en aquesta nova acció pel volum de casos que tracten són:
 
 • Hospital de Mataró
 • Hospital Sant Joan de Déu de Reus
 • Althaia
 • Hospital General de Vic
 • Hospital de Granollers
 • Hospital de Badalona

 

Totes aquestes accions de millora s’orienten a detectar el càncer en les fases inicials, abans que se’n presentin els símptomes, i així sigui més fàcil de tractar-lo i curar-lo.

 
Per a més informació, podeu consultar la web de Canal Càncer: www.cancer.gencat.cat