El Premi del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica té per objecte reconèixer les bones pràctiques que contribueixen a l’enriquiment i a la millora de la qualitat democràtica a través de la participació ciutadana, la transparència i el retiment de comptes.
Premi Compromís Democràtic
El programa d’Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals ha obert la convocatòria del Premi Compromís Democràtic per a projectes o accions promogudes pels ens locals i el món associatiu de Catalunya, per a l'any 2014.
 
L'objecte del Premi és premiar experiències reeixides del món local i de les entitats sense afany de lucre, desenvolupades durant l’any 2013, que hagin contribuït a l'enriquiment i a la millora de la qualitat democràtica del municipi o de l'entitat, a través de la participació ciutadana, la transparència i la rendició de comptes.
 
El Premi Compromís Democràtic té dues modalitats: una per a projectes i accions desenvolupades pels ens locals catalans, i l’altra per a propostes generades per alguna associació o federació d’associacions catalanes. L'import destinat a l'atorgament d'aquest Premi és de 8.000 euros i els guanyadors del Premi, en cadascuna de les dues modalitats, rebran un diploma de reconeixement pel projecte o acció desenvolupada i un import màxim de 4.000 euros.
 
Presentació de sol·licituds fins al 5 d’abril
 
Les sol·licituds es poden presentar a partir del dijous 6 de febrer i fins al dia 5 d’abril d’enguany. En la modalitat d’ens locals, les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). En la modalitat del món associatiu, les sol·licituds es  poden presentar per mitjans electrònics des de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt) o presencialment al Registre de la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat Democràtica.
 
El Departament de Governació va crear l’any 2012 el Premi Compromís Democràtic, partint del convenciment que un sistema democràtic és de qualitat quan garanteix l’exercici dels drets polítics, té un sistema electoral just i proporcionat, facilita la informació sobre les actuacions públiques, dóna compte dels seus resultats i posa a disposició de la ciutadania instruments i canals perquè pugui contribuir a la concreció de les accions dels poders públics.