Pelegrí: "Hem d'aprofitar les oportunitats per posar en valor el nostre sector forestal i exportar el know-how català en l'àmbit de la recerca, la transferència tecnològica i la gestió forestal sostenible"
 
El conseller Pelegrí durant la renió de la delegació catalana amb el mninistre d'Agricultura del  Líban, Dr. Hussein Hajj Hassan
El conseller Pelegrí durant la renió de la delegació catalana amb el mninistre d'Agricultura del Líban, Dr. Hussein Hajj Hassan
 
El conseller  d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha viatjat al Líban per signar un acord en matèria de gestió dels espais forestals. En el marc d’aquest viatge, es reunirà demà amb el ministre del Líban per mantenir una reunió de treball i a continuació signaran un memoràndum d’entesa que inclou dos àmbits principals de cooperació.
 
El primer àmbit de col.laboració incideix en el desenvolupament del sector forestal per millorar les capacitats tècniques de les dues administracions i enfortir les activitats de recerca i educatives relacionades amb els boscos. La transferència tecnològica, la gestió sostenible i la lluita contra la desertificació seran altres temàtiques que es treballaran en marc de cooperació.
 
El segon eix de col.laboració es centra en el disseny i desenvolupament del programa 40 milions d’arbres forestals.  El Ministeri d'Agricultura de Líban es centra en el sector forestal com un recurs econòmic i mediambiental fonamental capaç de millorar la funció de les àrees verdes però que al mateix temps ha de ser econòmicament viable. Ha endegat una Iniciativa Nacional per plantar 40 milions d'arbres de bosc per recuperar la pèrdua de superfície de l'última dècada. A través d’un Programa Nacional de Reforestació consolida el potencial i els esforços actuals pel desenvolupament d’un pla operacional per les inversions, la gestió i la coordinació de les activitats i contribucions dels actors nacionals cap als 40 milions d’arbres.
 
Pelegrí i Hajj Hassan signant el Memoràndum
Pelegrí i Hajj Hassan signant el Memoràndum
El Memoràndum signat permetrà crear una base de dades per a la reforestació i sistemes de detecció remota per la gestió del bosc. En aquest àmbit es treballarà la millora de la productivitat i competitivitat dels vivers forestals i les pràctiques silvícoles i gestió de recursos forestals i implementació de les polítiques adequades en aquestes àrees.
 
Les parts signatàries han d'adoptar mesures d'aplicació específiques per aconseguir el propòsit d'aquest acord d’entesa seleccionant els socis necessaris per portar a terme les activitats. Es crearà un Comitè de Coordinació encarregat de coordinar les accions i preparar els acords especials i vetllar per la correcta execució dels acords. El comitè de coordinació estarà format pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l’empresa SEEDS-int, Forestal catalana, S.A, la Facultat d’Agronomia de la Universitat Libanesa, la Universitat de Lleida, L’institut libanès de Recerca en Agricultura i L’Institut de Recerca i Tecnologies Agràries (IRTA).
 
 
 
la delegació catalana amb el ministre libanès
la delegació catalana amb el ministre libanès
El conseller d’Agricultura considera que aquest acord és bàsic per “fer una gestió forestal conjunta entre les diferents països per donar valor a la fusta”. Precisament, ha destacat que la col·laboració és bàsica per resoldre els dèficits detectats, millorar les condicions dels boscos i sobretot per “trobar les fórmules que facin possible dinamitzar els aprofitaments forestals”
 
El conseller ha agraït l’oportunitat de continuar mantenint vincles amb el govern libanès encaminats a reforçar el paper dels boscos i el sector forestal per “trobar respostes sobre com liderar el canvi i desbloquejar el potencial del nostre sector forestal”.
 

3  

Imatges

moment de la reunió al ministeri d'Agriocultura del  >Liban

moment de la reunió al ministeri d'Agriocultura del >Liban 94

Pelegrí i Hassan durant la signatura del conveni

Pelegrí i Hassan durant la signatura del conveni 100

la delegació catalana amb el ministre li banès

la delegació catalana amb el ministre li banès 114