La Direcció General per a la Immigració ha organitzat un curs específic davant l’augment de peticions d’informació i assessorament d’usuaris dels serveis d’acollida i integració que volen marxar a l’estranger
 
El Govern està redactant un Pla d’actuacions interdepartamental per facilitar el projecte emigratori dels catalans que decideixen fer el pas, acompanyar-los un cop al seu destí i oferir possibilitats de retorn
El Departament de Benestar Social i Família ha començat avui el curs “Mobilitat internacional: l’emigració des de Catalunya” adreçat a agents i tècnics municipals de polítiques migratòries davant l’augment de peticions d’informació i assessorament d’usuaris dels serveis d’acollida i integració que volen marxar a treballar a l’estranger.
 
La formació tindrà una durada de 25 hores repartides en cinc jornades i es duu a terme a la sala d’actes de la Direcció General per a la Immigració. Els continguts van des de la lectura estadística dels actuals fluxos migratoris, el marc legal i les tipologies de mobilitat, les polítiques públiques sectorials o les comunitats catalanes a l’exterior fins als recursos existents dins i fora de Catalunya per garantir un procés migratori eficient.
 
La iniciativa s’emmarca dins del “Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016” aprovat pel Govern el passat mes d’abril. Un document estratègic, el primer dels quals es remunta a 1993, i que inclou per primera vegada l’emigració de ciutadans catalans com a reflex del canvi de cicle migratori que viu Catalunya. Després d’una dècada caracteritzada per la intensitat en les arribades de població d’origen estranger, coincidint amb l’època de bonança econòmica, són diverses les dades que indiquen una nova tendència.
 
Si bé els fluxos de sortida són moderats i la majoria estan protagonitzats per ciutadans nascuts fora de l’Estat que tornen als seus països d’origen o proven sort en terceres destinacions, la nova realitat obliga els serveis públics i els organismes a adaptar les polítiques públiques i els programes per tal d’adequar-los a les noves necessitats i demandes dels usuaris.
 
Pla d’actuacions per a la mobilitat internacional
El director general per a la Immigració, Xavier Bosch, ha aprofitat la presentació i benvinguda a l’alumnat del curs per avançar les línies de treball del Departament en aquest àmbit. Així, ha explicat que el Govern està redactant el futur Pla d’actuacions per a la mobilitat internacional, amb la col·laboració dels diversos departaments implicats. Bosch ha indicat els seus tres màxims objectius:
 
1. Facilitar informació útil a les persones que decideixen emigrar per aconseguir un projecte migratori segur i amb èxit.
2. Acompanyar els catalans que viuen a l’exterior i oferir, una vegada al seu destí, una acollida que faciliti la seva integració en la nova societat.
3. Oferir possibilitats de retorn, bàsicament relacionades amb l’oferta de llocs de treball disponibles.
 
Bosch ha assegurat que “diversos factors, entre ells la crisi, motiven un augment dels fluxos migratoris cap a l’estranger. Tot i així, no és un fenomen nou com ho prova la creació de noves comunitats catalanes a l’exterior al llarg dels darrers anys, moltes d’elles abans de l’inici de la crisi econòmica que patim”.
 
El director general per a la Immigració ha afegit que “amb crisi o sense la mobilitat internacional dels catalans existeix i existirà cada cop més en aquest món globalitzat i creixerà encara més si la unificació europea es va consolidant”. “Sigui com sigui”, ha indicat, ”des del Govern de Catalunya entenem que cal donar respostes al fenomen i coordinar totes les actuacions al respecte”.
 
La docència del curs que ha començat avui a Barcelona, amb una vuitantena de persones inscrites, va a càrrec de tècnics i responsables de la Direcció General per a la Immigració, la Direcció General de Joventut, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, el Servei d’Ocupació de Catalunya, el Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU), el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), la Subdelegació del Govern espanyol a Barcelona, CCOO-CITE, UGT-AMIC i la Federació Internacional d’Entitats Catalanes.