• S’ha dut a terme un estudi on s’ha caracteritzat l’aqüífer càrstic de la Serra del Verd (Berguedà, Alt Urgell i Solsonès), per poder determinar les possibles oscil·lacions de volum i recàrrega en funció de les variacions climàtiques
 
  • S’han reconegut un total de 19 punts d’aigua subterrània, dels quals la majoria nodreixen el naixement del riu Cardener
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme un estudi que permetrà analitzar els possibles impactes del canvi climàtic a la capçalera de la conca del Llobregat. L’informe, sota el títol Caracterització del sistema càrstic de la Serralada del Verd, ha fet possible caracteritzar i inventariar els punts d’aigua subterrània existents (catalogant 19 punts de descàrrega) a la Serralada del Verd (a cavall de les comarques  del Berguedà, l’Alt Urgell i el Solsonès, molt a prop del massís del Pedraforca) i les seves característiques (localització geològica i geogràfica, estimació de cabals, paràmetres fisicoquímics bàsics, entre d’altres).
 
A través d’aquest estudi s’ha pogut comprovar que bona part de l’aigua de pluja infiltrada  cap a les aigües subterrànies de la Serralada del Verd acaba nodrint el riu Aigua de Valls, afluent de la capçalera del riu Cardener, contribuint a la regulació del seu cabal base.
 
L’elecció de la Serralada del Verd per dur a terme aquest estudi es deu al predomini d’una infiltració ràpida i efectiva de l’aigua, a més de disposar d’una superfície de conca relativament gran (30 km2).
 
Aquest treball s’emmarca en la participació de l’Agència Catalana de l’Aigua dins l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) i busca analitzar els possibles impactes del canvi climàtic, tenint en compte que la major vulnerabilitat pels seus efectes se situa en aquelles masses d’aigua que destinen un important volum d’aigua a les demandes d’abastament i a la producció hidroelèctrica, principalment a les conques hidrogràfiques del sistema mediterrani i a les conques altes del Ter i el Llobregat.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 169