L’Agència de Salut a Pública a Catalunya ha tramitat més de 4.800 comunicacions electròniques als ens locals per la col·laboració en matèria de salut pública
La Secretaria de Salut Pública, en col·laboració amb la Unitat d’Organització de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció de Serveis, implementa des del 15 de juny l’última fase de desplegament del servei de comunicacions electròniques al Servei Regional de Tarragona-Terres de l’Ebre i les Unitats de Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. La implantació es fa a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT). Les comunicacions tenen com a destinataris -i també usuaris-¡¡tots els ens locals de Catalunya.
 
El canal de comunicacions electròniques de salut pública es va iniciar al servei Regional de Barcelona l’any 2011. Des del seu inici, s’han tramitat més de 4.800 comunicacions entre l’ASPCAT i els ens  locals, que han contribuït a fer l’Administració més ràpida, eficaç i eficient, i desenvolupar així la interacció entre la Generalitat i les administracions locals per fer més estreta i immediata la col·laboració en l’àmbit de la salut pública. D’aquesta manera s’agilitza la tramitació d’oficis de comunicacions en matèria de salut pública com ara, actes d’inspecció, informes tècnics, comunicacions d’autoritzacions o registres, etc.
 
El desplegament de l’EACAT està en línia amb el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), que en un dels seus eixos planteja un compromís interadministratiu que pretén millorar l’eficàcia, l’eficiència i l’equitat de les intervencions de les administracions que afecten a la salut de la població, fomentant la col·laboració entre administracions, especialment en l’administració local.
 
La transformació de les administracions públiques cap a l’anomenada administració electrònica comporta l’adaptació necessària al canvi social, cultural i d’organització que fa imprescindible l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els nostres tràmits i serveis. Així mateix, és un nou repte que ofereix l’oportunitat de millorar i transformar la forma de gestionar i de prestar serveis públics, un avenç, que sens dubte, està suposant la millora en la prestació de serveis a tots els ciutadans de Catalunya, finalitat última de tota administració pública.