·         Avui s’ha publicat al DOGC l’Ordre amb les bases d’aquesta convocatòria, que és biennal
 
·         Les entitats i fundacions tindran 20 dies naturals a partir de demà per presentar les seves sol·licituds
El Departament de Governació i Relacions Institucionals destina 200.000 euros a una convocatòria biennal de subvencions adreçada a projectes de recuperació i foment de la memòria democràtica, i la promoció de la pau i dels drets humans.
 
Les polítiques públiques en els camps de la memòria democràtica, la pau i els drets humans pretenen contribuir a la implicació de la societat civil organitzada en la millora de la qualitat democràtica del nostre país. L'objectiu de la convocatòria és donar suport a les entitats i fundacions que treballen en aquests camps per elaborar projectes en els àmbits de la sensibilització, la difusió i la recerca.
 
La distribució de la subvenció serà de 100.000 euros amb càrrec al pressupost de 2014, que s’avançaran com a bestreta per dur a terme les activitats subvencionades; i de 100.000 euros més que aniran a càrrec del pressupost de 2015 i que s’abonaran un cop els projectes estiguin finalitzats.
 
Les bases de la convocatòria preveuen les línies temàtiques següents:
 
·         Projectes de recuperació i difusió de la memòria democràtica: preferentment, projectes de recollida de testimonis de l’exili i la deportació republicans, i de la postguerra catalana, així com també projectes de documentació i geolocalització de fosses comunes i llocs de repressió de la Guerra Civil i la postguerra a Catalunya.
 
·         Projectes de difusió i sensibilització en matèria de drets humans: preferentment, els centrats en la situació dels drets humans dins l’actual context socioeconòmic de Catalunya, i a proposar-hi noves línies d’actuació.
 
·         Projectes de difusió i sensibilització en el camp de la cultura de la pau: preferentment projectes transversals i amb incidència transgeneracional.
 
Les actuacions subvencionables s’hauran de dur a terme entre l’1 de setembre de 2014 i el 30 d’abril de 2015.
 
Les entitats i fundacions interessades tenen 20 dies naturals per presentar les seves sol·licituds a comptar de l’endemà de la publicació de l’Ordre al DOGC. Ho poden fer a través del portal web de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), del web de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans o dels registres del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
 
Més informació: