El dispositiu detecta automàticament la caiguda sense haver de prémer cap botó, localitza la persona afectada a casa o a fora i activa una ambulància quan cal
 
Es tracta d’un projecte europeu participat per la UPC, TicSalut, el 061 CatSalut Respon, l’Hospital Clínic i l’EAP Sardenya
 
Més de 200 persones més grans de 65 anys d’Espanya, Itàlia i Irlanda participen en la prova pilot
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), TicSalut, el 061 CatSalut Respon, l’Hospital Clínic i l’EAP Sardenya participen en el projecte europeu FATE "Fall Detector for the Elderly", que ha creat el dispositiu que ara s’està assajant i que augmenta la seguretat dels més grans no tan sols a les llars, sinó allà on es trobin i en tot moment.
 
Es tracta d’un aparell petit, un sensor altament sensible per detectar les caigudes que va a l’interior d’un cinturó i que el pacient porta posat tot el dia. Aquest detector identifica les caigudes i localitza la persona afectada allà on es trobi, tant al domicili com al carrer.
 
El sistema consta també d’un sensor per al llit que detecta les absències perllongades durant la nit i genera una alarma si la persona no torna després d’un temps estipulat. L’objectiu és prevenir les conseqüències de les caigudes de pacients fràgils que no podrien avisar ningú en cas que es produís un accident d’aquesta tipologia.
 
La tecnologia del dispositiu FATE l’han desenvolupat els investigadors del Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETPD) de la UPC, encapçalat per Joan Cabestany.
 
Quan el dispositiu FATE detecta que l’usuari pateix una caiguda, emet automàticament un avís a la Central de Coordinació del 061 CatSalut Respon. Des d’aquest servei, es localitza la persona afectada i es realitza una trucada per confirmar l’accident. L’equip de metges i infermers del 061 CatSalut Respon valoren la situació, donen atenció sanitària telefònica i envien una ambulància del SEM, en cas que sigui necessari.
 
Aquest protocol d’actuació augmenta la seguretat dels pacients, principalment d’aquelles persones que viuen soles, i n’assegura l’atenció mèdica.
 
Els pacients seleccionats pels investigadors d’aquest projecte per fer la prova pilot a Catalunya pertanyen a l’Equip d’Atenció Primària Sardenya i l’Hospital Clínic de Barcelona (Grup RESPAL).
 
L’estudi es divideix en dos períodes de sis mesos cadascun. Durant el primer període, la meitat dels pacients porta el dispositiu i l’altra meitat és grup de control. En el segon període, s’intercanviaran els grups de manera que els pacients que no hauran portat el dispositiu durant sis mesos passaran al grup d’estudi i a l’inrevés.
 
Durant els mesos de durada de l’estudi, es realitza un seguiment dels pacients amb visites mensuals i trucades setmanals per tal de fer una avaluació de l’estat del pacient i la detecció de caigudes, així com de les possibles incidències del dispositiu.
 
Aquest és un projecte europeu coordinat des de Catalunya per la UPC en què estan implicades organitzacions de salut de tres països: Irlanda, Itàlia i Catalunya. El projecte de recerca delimita la participació de 50 participants a Irlanda, 80 participants a Itàlia i 75 participants a Catalunya. Aquests participants constitueixen una mostra de població, identificada prèviament amb risc potencial de patir caigudes fortuïtes o desencadenades per una malaltia de base.
 
Les caigudes en la gent gran, que s’estimen en un 30%, són un problema de salut molt rellevant entre aquesta població, per la freqüència i, sobretot, per les conseqüències derivades com ara la incapacitat física. En especial, els efectes més greus s’esdevenen en els casos de pacients que estan sols i que, com a conseqüència d’una caiguda, romanen un llarg període de temps a terra fins que reben assistència. Aquesta situació pot ser especialment greu i provocar problemes irreversibles de salut.
 
La detecció immediata de la caiguda mitjançant aquest dispositiu permetrà que des del 061 es pugui evitar aquesta situació i enviar assistència sanitària immediata.
 
El projecte es va iniciar el 2012 i està previst que tingui una durada de 39 mesos. La fase de la prova pilot real va començar a principis de 2014 i es perllongarà fins entrat el 2015.