El Departament de Benestar Social i Família i els consells comarcals i els ajuntaments del Camp de Tarragona de més de 20.000 habitants han signat l’actualització de l’Acord marc de col·laboració entre Generalitat i ens locals
 
El Departament de Benestar Social i Família dotarà enguany els consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants del Camp de Tarragona amb 14,1 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. Aquesta setmana Benestar Social i Família i els ajuntaments de Calafell, Cambrils, Reus, Salou, Tarragona, Valls i el Vendrell i els consells comarcals de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès, han signat l’actualització de l’Acord marc de col·laboració en aquest àmbit.
 
El text adapta al context actual alguns dels criteris i objectius establerts en l’Acord marc 2012-2015 que permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, persones amb discapacitat, infants i adolescents, persones amb problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre d’altres.
 
Amb l’aportació de 14,1 milions d’euros a l’administració local, el Departament de Benestar Social i Família consolida els serveis que ja es finançaven l’any anterior i incrementa les dotacions dels centres oberts per a infants i adolescents.
 
D’altra banda, aquest any el contracte programa també incorpora els serveis dels consells comarcals en matèria de joventut. Això permet agrupar tots els canals de finançament del Departament als ens locals en el contracte programa i consolidar-lo en l’instrument bàsic de relació entre el Departament i l’Administració local.
 
La directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Tarragona, Anna Vendrell, ha destacat que “la signatura d’aquest acord garanteix i reforça la resposta conjunta de la Generalitat i dels ens locals i comarcals davant les situacions provocades per la situació econòmica actual” i ha posat en valor l’esforç que s’està fent des dels ajuntaments i els ens comarcals per donar continuïtat a la prestació dels serveis adreçats a les persones en situació de vulnerabilitat social, especialment famílies amb menors.
 
Vendrell també ha recordat que malgrat el Govern espanyol ha aprovat la Llei de racionalització i sosteniment de l’Administració local en detriment de les competències de l’Administració local, “el Departament manté i intensifica el seu compromís de col·laboració, cooperació i coordinació amb ajuntaments i consells comarcals en benefici de la proximitat i immediatesa en l’atenció a les persones amb necessitats socials”.
 
 
Més de 180 milions a tota Catalunya
En total, el Departament de Benestar Social i Família, destinarà aquest any al món local més de 180 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. A aquests 180 milions cal sumar-hi 7 milions més que el Departament farà efectius pels serveis d’atenció precoç i centres ocupacionals per a persones amb discapacitat que els anys anteriors s’havien finançat dins el contracte programa i aquest exercici s’ha traspassat al sistema habitual de concertació de serveis per criteris d’equitat de la xarxa pública.  
 
Els aspectes més destacats del contracte programa 2014 són aquests:
 
 • Manteniment de les mesures de lluita contra la pobresa
 
 • Es manté el pressupost destinats a ajudes d’urgència social (5 milions d’euros).
 
 • S’inclou el finançament dels centres oberts dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Fins aquest any el Departament contribuïa al seu finançament mitjançant convocatòries anuals de subvenció sotmeses a concurrència pública i a les disponibilitats pressupostàries anuals.
 
 • S’incorporen al contracte programa els serveis i programes dels consells comarcals en matèria de joventut (l'única àrea que quedava per incorporar al contracte programa en compliment de l'objectiu acordat amb les entitats municipalistes de consolidar-lo com a eina única de relació interadministrativa). Els serveis/programes incorporats són:
 
  • Competències delegades en matèria de polítiques de joventut
  • Servei de suport a les Oficines Joves
  • Servei de Tècnics Compartits per al desenvolupament del projecte Territori que dóna suport directe als plans locals de joventut
  • Activitats de desenvolupament dels projectes per a joves dels plans comarcals de joventut.