L’aplicació del nou model de teledermatologia ha contribuït a la reducció del temps d’espera en dermatologia
 
El 63% de les consultes es resolen sense que l’especialista hagi de visitar al pacient
Badalona Serveis Assistencials (BSA) ha implantat un model de teledermatologia que permet agilitzar l’atenció als pacients i ampliar els coneixements sobre dermatologia de metges de família i pediatres. La teledermatologia s’aplica a BSA des del 2009 i, des de gener del 2013, l’organització ha implantat un nou model que permet compartir el coneixement més enllà dels professionals implicats en cada consulta.
 
L’experiència s’insereix en la línia 3 d’actuació del Pla de salut 2011-2015: un sistema integrat més resolutiu des dels primers nivells i al territori, concretament en el projecte estratègic concentrat a millorar la resolució en els àmbits de relació més freqüent entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada. L’objectiu per al 2015 és reduir el nombre de visites a l’atenció especialitzada per oftalmologia, malalties de l’aparell locomotor, salut mental, dermatologia i urologia en un 10-15% segons l’especialitat.
 
El sistema es basa en l’ús d’un fòrum virtual en què metges d’atenció primària i pediatres publiquen les interconsultes adreçades als dermatòlegs. El fòrum és accessible per a tots els centres d’atenció primària de BSA, tot i que les interconsultes telemàtiques es realitzen des d’aquells centres que no disposen de dermatòleg presencial.
 
La informació que s’incorpora al fòrum -el text descriptiu del cas motiu de la consulta acompanyat de les fotografies pertinents- és visible no només per als metges implicats en la interconsulta, sinó que també és accessible per tots els metges de família i pediatres. Aquests col·lectius professionals poden, doncs, incrementar els seus coneixements sobre les patologies de la pell a partir dels casos publicats al fòrum.
 
El dermatòleg disposa de set dies per respondre la interconsulta, ja sigui facilitant el diagnòstic al metge de família o pediatria o programant una cita amb el pacient si considera que l’ha de visitar de forma presencial. Des de que BSA va posar en marxa aquest nou model de teledermatologia fins a l’actualitat s’han registrat 264 interconsultes telemàtiques, un 4,7% del total de les interconsultes de dermatologia formulades des dels centres que no disposen de dermatòleg presencial.
 
El 63% de les interconsultes telemàtiques s’ha resolt sense necessitat que el dermatòleg visiti el pacient. Pel que fa a la utilització del fòrum com a eina per compartir coneixement, cal tenir en compte que les 264 interconsultes registrades han sumat un total de 2.925 visualitzacions.
 
Les repercussions positives per al pacient de la teledermatologia són múltiples. En primer lloc, en molts casos permet agilitar el diagnòstic i el tractament, ja que rep solució al problema de salut sense necessitat d’esperar una visita presencial amb l’especialista. La reducció de les derivacions evitables, d’altra banda, permet alleugerir les llistes d’espera. L’aplicació de la teledermatologia ha estat una de les mesures aplicades a BSA per reduir el temps d’espera dels pacients que han de visitar-se en aquesta especialitat. L’espera va passar de 175 dies de mitjana durant el primer semestre de 2013 a 60 dies durant el primer semestre del 2014.
 
Un cop arrencat el nou sistema de teledermatologia i superada la fase de rodatge, ara es treballa per incrementar-ne l’ús, amb mesures com l’adopció d’una cartera de serveis de teledermatologia definida recentment per l’equip de dermatologia de l’organització.
 
Un projecte emmarcat en el Pla de salut
 
El Pla de salut 2011-2015 és el marc de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Aquest document estratègic articula la reforma del sistema sanitari català sobre tres eixos d’acció que donen resposta a les noves necessitats socials: l’abordatge de les malalties més comunes, l’atenció integral als pacients crònics i la modernització organitzativa.
 
Badalona Serveis Assistencials és una organització sanitària municipal que té com a finalitat prestar serveis de salut i atenció a la dependència al Barcelonès Nord i el Baix Maresme. Amb 10 centres i més d’un miler de professionals dóna cobertura a una població de referència de 435.000 persones.