Jornada de formació i assessorament juvenil a Vic
La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família organitza avui al campus Torre dels Frares de la Universitat de Vic la Trobada d’Informació i Orientació Juvenil 2014 – Innova’t, que aplega un total de 160 d’informadors i orientadors juvenils d’arreu de Catalunya.
 
Durant la trobada es posaran sobre la taula noves idees per millorar l’atenció als joves que presten els 294 Punts d’Informació Juvenil i les 32 Oficines Joves que hi ha a Catalunya. En concret, es pretén aplicar un nou procés per tal que informadors i orientadors optimitzin els processos de gestió de la informació i millorin els canals de difusió dels recursos que presten aquests serveis: emancipació juvenil (formació i mercat laboral), lleure i cultura, esports, turisme juvenil o tecnologies de la informació i la comunicació.
 
A la jornada, que ha inaugurat aquest matí el director general de Joventut, Toni Reig, també hi ha intervingut el coordinador dels membres integrants de l'Agència Europea d'Informació Juvenil i Assessorament (ERYICA), Imre Simon. Catalunya va ser reconeguda el 28 de març passat com a nou membre de ple dret a ERYICA, raó per la qual la Direcció General de Joventut comparteix decisions i coneixements amb la resta de serveis d’informació juvenils d’arreu d’Europa en igualtat de condicions.
A Catalunya, els Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves van atendre uns 600.000 joves el 2013, que van fer més d’un milió de consultes. Les qüestions més demanades van ser les relacionades amb l’oferta formativa i educativa existent a Catalunya, amb un 27% del total. Les consultes sobre el mercat laboral va ser les segones més demanades amb un 17% del total.
 
L’estadística situa el lleure i la cultura com les dues temàtiques següents en nombre consultes, amb un 13% i 10% respectivament, seguides de les tecnologies de la informació i la comunicació (9%), la salut i esports (7%), l’habitatge i el turisme (5%), la cohesió social i aspectes relacionats amb la participació juvenil (3% cadascun), la solidaritat i les relacions internacionals (1%), i el medi ambient i consum (menys de l’1%).
 
Perfil d’usuari: noi, menor de 20 anys i amb l’ESO
 
El perfil d’usuari dels Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves el 2013 correspon a un noi de 20 anys o menys amb l’Educació Secundària acabada. Per sexes, els nois han suposat el 56% de les consultes davant un 44% de les noies.
 
Pel que fa a les edats, el tram 16-20 va ser el més actiu amb un 26% de les consultes. El segueixen els menors de 16 anys (23%), els joves entre 21 i 25 anys (14%), entre 26 i 29 anys (11%) i entre 30 i 35 anys (10%). Finalment, un 16% de persones de més de 35 anys també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut.
 
D’acord amb el nivell d’estudis, els usuaris van ser majoritàriament joves amb ESO (38%), seguits dels que tenien estudis postobligatoris (22%), dels que havien acabat estudis universitaris (11%) i dels que no tenien estudis (11%).
 
L’estadística també proporciona xifres sobre el lloc de naixement dels usuaris: majoritàriament nascuts a Catalunya (59%), seguits pels nascuts a l’Àfrica del nord (11%), a Llatinoamèrica (5%), a la resta de l’Estat (3%), a la resta d’Àfrica (3%), a la resta de la UE (1%), i a Àsia (1%).
 
Finalment, de les consultes fetes el 83% es va fer presencialment als mateixos punts d’atenció, el 7% en els desplaçaments dels informadors juvenils a centres educatius, el 5% per via telefònica, el 4% per correu electrònic, mentre que l’1% van ser fetes a través de les xarxes socials, blocs, fòrums i altres canals digitals.
 
Més informació
 
 
Oficina Jove d’Osona

2  

Fitxers adjunts

Imatge de la jornada d'informació i assessorament juvenil a Vic

Imatge de la jornada d'informació i assessorament juvenil a Vic
JPG | 980

El director general de Joventut, Toni Reig, durant la jornada

El director general de Joventut, Toni Reig, durant la jornada
JPG | 854