El secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, va visitar ahir a la tarda els tres nous ascensors instal·lats a la plaça d’Europa, bloc A, al carrer Fargaires, 4, i al carrer Filadors, 8 de Ripoll (Ripollès). Amb aquesta actuació la Generalitat té com a objectiu eliminar barreres arquitectòniques i facilitar l’accessibilitat de veïns i veïnes de barris de pisos amb protecció oficial. En aquest cas, els tres edificis sumen trenta-dos habitatges:  12 pisos a la plaça d’Europa, i 10 als altres dos edificis. Durant la visita el van acompanyar l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i el delegat territorial  del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús.
 
La Generalitat subvenciona, per als edificis de 12 habitatges o menys, com és el cas dels de Ripoll, el 60%  del pressupost de la instal·lació. En el cas d’obres promogudes per comunitats de propietaris, quan els titulars dels habitatges que formen part de l’edifici acreditin tenir uns ingressos de la unitat de convivència inferiors  a 1,86 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) i no tinguin cap altre habitatge en propietat a Catalunya, poden sol·licitar una subvenció complementaria.
 
En el cas dels ascensors de Ripoll, han rebut per part de la Generalitat una subvenció del 66% del cost total de la instal·lació dels ascensors. El de la plaça d’Europa ha costat 75.321 euros i la Generalitat a subvencionat 49.711 euros; el del carrer Fargaires, 4 ha costat 86.798 euros, i se n’han subvencionat 57.287; i el del carrer Filadors ha costat 86.798 euros i també ha tingut una subvenció de 57.287 euros.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 29