·        La iniciativa és una convocatòria d’ajuts per a la realització de consultories adreçades al teixit empresarial cultural català.
 
·        La Consultoria Cultura consta de tres modalitats: Diagnosi, Preferent i Específica.
 
 
El Departament de Cultura ha aprovat un total de 34 projectes d’empreses culturals a través del servei de Consultoria Cultura aquest any 2014, un servei per a la realització de consultories adreçades al teixit empresarial cultural català que busca la millora de la competitivitat de les empreses, nous recursos i optimització dels ja existents, ajudar a la internacionalització, promoure la transferència tecnològica aplicada a les indústries culturals a través de processos de digitalització, així com recolzar nous plans estratègics i/o redefinir els models de negoci.
 
Des del 2006, el total de projectes aprovats de Consultoria Cultura ha estat de 412.
 
La Consultoria Cultura consta de tres modalitats:
 
Ø  Modalitat Diagnosi: es tracta d’una aproximació a la situació de les diferents àrees de gestió de l’empresa o entitat amb l’objectiu de detectar els factors estratègics clau per al seu desenvolupament  i millora de la competitivitat, i en base a això, establir les propostes de millora.
Ø  Modalitat Preferent: té per objecte la internacionalització, la digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o serveis que ofereixen. Enguany s’ha afegit una nova subcategoria: nous plans estratègics i/o redefinició de models de negoci.
Ø  Modalitat Específica: té per objecte entrar en detall en pautes d’actuació que contribueixin a millorar l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i entitats culturals. 
Dades 2014
  
Consultoria Cultura 2014. Àmbits
 

2  

Fitxers adjunts

Dades Consultoria Cultura 2014

Dades Consultoria Cultura 2014
JPG | 193

Consultoria Cultura 2014. Àmbits

Consultoria Cultura 2014. Àmbits
JPG | 56