Davant de la polèmica sorgida amb relació a la tramitació del PRUG del sistema marí del Cap de Creus, dimecres al vespre el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es va reunir amb els alcaldes dels municipis de Roses, el Port de la Selva i Cadaqués, membres de la Junta Rectora i del Parc Natural i el president d'aquesta per acostar posicions i trobar el consens necessari per establir un clima de confiança entre les dues parts a fi i efecte que el PRUG sigui el consensuat amb el territori.
 
En aquesta reunió, a la qual va assistir el delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús, totes les parts implicades van exposar i valorar l’itinerari recorregut per aquest document, i els esdeveniments succeïts arran de la seva informació pública, que ha generat molta inquietud en el territori, així com les demandes dels alcaldes presents en defensa dels interessos dels seus respectius termes municipals, de les empreses i organitzacions locals. En aquest sentit els alcaldes han defensat un PRUG adaptat a les realitats i les necessitats actuals i sobretot pactat amb el territori, que faci compatible la preservació i el gaudi de l’espai, base de l’economia dels tres municipis implicats.
 
Per la seva banda el conseller Josep Maria Pelegrí ha manifestat el manteniment del seu compromís a analitzar i a consensuar per incorporar en el document aquelles observacions que es facin arribar en l’actual tràmit d’informació publica del PRUG, en el termini que acaba el proper 25 de novembre. El conseller ha reiterat que "aquest és un document inicial que serà objecte d’al·legacions i de modificacions per intentar que realment sigui una eina útil per a la gestió del parc", i s’ha compromès que hi hagi tantes informacions públiques com siguin necessàries per intentar recollir totes les observacions i posicions que es vulguin fer arribar per millorar el document amb la voluntat de consensuar-les.
 
Pelegrí ha recordat que "aquesta és una proposta de document al qual ens obliga la llei de creació del Parc, Llei 4/1998, de 12 de març, i que és necessària per a la gestió d’aquest espai natural empordanès. I cal que el document reculli tots els posicionaments i sensibilitats, i per aquest motiu es formula l'exposició pública."
 
Els representants municipals van mostrar el seu descontentament no només pels continguts del document que ha sortit a exposició publica sinó també pel que ells han considerat un defecte de forma en la tramitació prèvia a l’aprovació inicial. Malgrat aquest fet, els alcaldes i l’alcaldessa presents van refermar el seu interès per vetllar per la protecció dels valors del Parc, posant tot l’èmfasi en la compatibilitat dels usos i les activitats tradicionals i la seva incidència real en la preservació del medi.
 
Es aquest sentit els alcaldes i el conseller han acordat que a la propera reunió de la Junta Rectora del Parc, convocada per al proper dilluns dia 3 de novembre, es pugui formalitzar una sol·licitud per tal que les al·legacions que es formulin al document en el tràmit d’informació pública siguin resoltes conjuntament pel departament i per la mateixa Junta Rectora del Parc, així com la possibilitat que la Junta Rectora emeti un informe preceptiu amb posterioritat a aquesta anàlisi conjunta.
 
A petició dels alcaldes es va acordar amb el conseller que, paral·lelament, els pobles demanarien un informe jurídic, que ja s’està elaborant, per tal que els serveis jurídics de la Generalitat avaluïn la possibilitat de la seva retirada i el reinici de la tramitació pel que ells consideren un defecte de forma.
 
El conseller ha compromès la seva intenció que així es faci si  ho sol·liciten des de la Junta Rectora, i ha manifestat la seva posició que "no té cap intenció –ni l'ha tingut mai– d'imposar cap criteri o condició que no sigui mitjançant el pacte i el consens entre els alcaldes i la mateixa Junta Rectora i la conselleria".
 
"Des que vam arribar al Departament i vam assumir les competències de Medi Natural i Biodiversitat sempre he defensat que qualsevol actuació en els espais protegits que gestionem, o en els que puguin crear-se en el futur, l'hem de fer cercant el consens amb el territori i trobant l'equilibri necessari entre el desenvolupament de la població que hi viu i el manteniment dels valors naturals que atresoren i que van motivar la seva protecció", ha assenyalat Pelegrí.
 
Així mateix el conseller també s’ha compromès que des de la conselleria es parlarà amb aquelles entitats que han manifestat la seva posició contrària al document exposat a informació pública, per tal de demanar-los que facin arribar al Departament les seves observacions amb l’objectiu que també puguin ser analitzades conjuntament, i en el seu cas, incorporades.
 
Finalment, s’ha valorat molt positivament la trobada i s’ha acordat continuar aquestes converses constructives a nivell polític i tècnic, i de manera conjunta, amb l’objectiu que el document final del PRUG tingui un ampli de consens amb el territori.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 68