El coneixement de la llengua catalana ha augmentat en els últims anys en els àmbits territorials de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran. Un total de 117.500 persones que no el tenien com a llengua inicial quan eren petits, el saben parlar actualment. D’aquestes, 97.100 corresponen a Ponent, i 20.100, a l’Alt Pirineu i Aran. En el cas de Catalunya, la xifra de persones que no tenien el català com a llengua inicial i actualment el saben parlar és de 3 milions.
 
Aquesta és una de les dades més rellevants de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 sobre els àmbits de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, que s’ha presentat a Lleida avui divendres, 28 de novembre, a la seu de la Delegació del Govern.
 
De l’enquesta es desprèn que en els àmbits de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran la majoria de la població entén, llegeix, parla i escriu en català en major proporció que a la mitjana de Catalunya. Cal recordar que a l’EULP de 2003 aquests percentatges havien disminuït a causa de l’allau immigratori iniciat el 2001. En el període de 2008  a 2013 la població amb aquestes habilitats ha augmentat lleugerament excepte la capacitat d’escriure, que tot i decréixer, supera la xifra de 2003.
 
Tant a Ponent com a l’Alt Pirineu i Aran, el nombre de persones que tenen el català com a llengua habitual i d’identificació supera els que la tenen com a llengua inicial: a Ponent, el 61,9 % té el català com a llengua habitual, 8,9 punts més que els que la tenen com a llengua inicial (53%). En el cas de l’Alt Pirineu i Aran les dades són força semblants, el 61,3% té el català com a llengua habitual, 8,8 punts per sobre dels que la tenen com a llengua inicial (52,6%). Tot i això, i motivat per l’augment de la immigració, a Ponent el català decreix com a llengua inicial i també habitual, mentre que decreix com a llengua inicial i creix com a llengua habitual a l’Alt Pirineu.
 
El percentatge d’ús del català  com a llengua habitual als àmbits de Ponent (61,9%)  i Alt Pirineu i Aran (61,3%) es situa per sobre la mitjana catalana i es superat  per dos territoris, les Terres de l’Ebre (73,8%) i les Comarques Centrals (63%). Per sota queden les comarques gironines, amb un percentatge del (51,5%), al Camp de Tarragona, amb el 38,6 %, el Penedès amb el 35,5%  i el Metropolità de Barcelona amb el 27,8%. En aquests darrers territoris, el castellà és la llengua habitual de la majoria de la població.
 
Pel que fa a l’ús del català en els 7 àmbits de consum i serveis analitzats, tant a les comarques de Ponent, com a les de l’Alt Pirineu i Aran, els ciutadans utilitzen més el català que el castellà. A Ponent, en 5 àmbits de consum i serveis, l’ús del català és superior a la mitjana d’ús habitual (61,9%), mentre que a l’Alt Pirineu i Aran, en 4 dels 7 àmbits analitzats el català supera la mitjana regional (61,3%).
 
La mostra a Ponent era de 600 enquestes, a l’Aran de 456 i a la resta de l’Alt Pirineu, de 468. Les dades que fan referència exclusivament a l’Aran es presentaran properament.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Dossier sobre lEULP 2013  a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran

Dossier sobre lEULP 2013 a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran
PDF | 196