El conseller de Justícia, Germà Gordó, que ha inaugurat les jornades sobre el Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, ha subratllat que, per elaborar el contracte de compravenda, “s’han tingut en compte els treballs de dret europeu més avançats. Gordó ha qualificat de “novedosa i moderna la institució de la compravenda que s’hi recull ja que regula la “conformitat” mitjançant la qual s’articulen els recursos per tal que “el comprador de béns de consum defectuosos pugui rescabalar-se o, si vol, tornar-los”.
 
Segons el conseller, la finalitat de la conformitat és protegir la part contractual més feble, destinatària final del producte o servei, davant de la part venedora. Gordó ha parlat de “compravenda integrada”. I ha remarcat que en els béns mobles, immobles i de consum s’incorporen les normes establertes per les directives comunitàries en aquesta matèria. En aquest sentit, ha recordat que s’estableixen també “unes especialitats de compravenda immobiliària que la pràctica notarial i registral catalana ja havia prefigurat”.
 
Pel que fa a la figura de la compravenda, Gordó ha volgut deixar constància que l’objectiu del Projecte de llei del llibre sisè és “reforçar els drets dels compradors d’habitatges i donar-los més alternatives”, entre les quals, escollir i poder exercir la seva llibertat contractual. “Amb el llibre sisè, ara en fase de tramitació parlamentària, el país disposarà d’un codi modern, a l’alçada dels millors i més innovadors d’Europa pel seu esperit a l'holandesa”, ha conclòs el titular de Justícia.
 
En l’acte d’inauguració de les jornades sobre el Projecte de llei del llibre sisè, que s’ha celebrat al deganat del registradors de Catalunya, també hi han participat el president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Josep-D Guàrdia, i el degà dels registradors de Catalunya, Luis A. Suàrez.