• La comarca disposa de 16 depuradores en servei, 70 quilòmetres de col·lectors en alta i 43 estacions de bombament
 
  • Aquestes instal·lacions fan possible la millora mediambiental de diferents rius, rieres i barrancs de la comarca, així com també de la mar Mediterrània
 
  • El Pla de Gestió, que actualment es troba en informació pública, contempla per al període 2016-21 una inversió propera als 19 milions d’euros per a dur a terme 8 actuacions de sanejament a la comarca
Cambrils
El Baix Camp disposa actualment de 16 depuradores en servei, 70 quilòmetres de col·lectors en alta (conduccions que recullen l’aigua residual de les xarxes de clavegueram per a transportar-les fins a la depuradora) i 43 estacions de bombament, que tracten conjuntament un cabal d’aigües residuals de 13 hm3/any (equivalent al sanejament de 178.000 d’habitants). Això significa que les depuradores actives a la comarca garanteixen el sanejament del 95% de la seva població.
 
Els sistemes actualment en servei són els d’Alforja, Botarell, Cambrils (a la imatge de la pàgina anterior), l’Hospitalet de l’Infant, Montbrió del Camp, Mont-Roig del Camp (Àrea costanera, Poble i Rifà), Prades, Reus, Riudecanyes, Riudecols, Riudoms, la Selva del Camp, Vandellós i Vilaplana.
 
L’administració gestora és el Consell Comarcal del Baix Camp, excepte en els casos de les depuradores de Mont-roig del Camp, Reus i Riudoms que ho són els propis ajuntaments, mentre que a Prades ho gestiona directament l’ACA.
 
Totes aquestes depuradores, a més de sanejar les aigües residuals generades en els municipis, també contribueixen a la millora mediambiental dels diferents rius (Prades, Llastres i Riudecanyes), rieres (Alforja, Montbrió, Pixerota, Riudecols, Riudoms, la Selva i la Musara) i barrancs (Ànima blanca, Estany Gelat, Vilanova i Mas Calbó) de la zona, així com també de la mar Mediterrània.

Principals dades de les edars en servei
 
Depuradora
Any activació
Cabal disseny (màxim)
Població equivalent disseny
ALFORJA
2001
750
3000
BOTARELL
1981
200
810
CAMBRILS
1996
25000
125000
HOSPITALET DE L'INFANT, L'
2007
3750
17187,5
MONTBRIÓ DEL CAMP
2011
910
3424
MONT-ROIG DEL CAMP (ÀREA COSTANERA)
2008
8880
48100
MONT-ROIG DEL CAMP (POBLE)
1983
750
6250
MONT-ROIG DEL CAMP (RIFA)
1985
300
1875
PRADES
2013
730
3650
REUS
1980 (ampliada el 1995)
25000
195833
RIUDECANYES
2002
115
600
RIUDECOLS
2006
435
1813
RIUDOMS
1992
1000
8330
SELVA DEL CAMP, LA
1982
600
4480
VANDELLÒS
2003
175
729
VILAPLANA
2002
120
577
 
D’aquests sistemes de sanejament, dos corresponen a llacunatges (Riudecanyes i Vilaplana), dotze a tractaments biològics convencionals (Alforja, Botarell, Cambrils, l’Hospitalet de l’Infant, Montbrió del Camp, Mont-Roig del Camp (3), Reus, Riudoms, la Selva del Camp i Vandellòs)  i els altres dos  corresponen a un procés biològic amb reducció de nutrients (Riudecols i Prades).
 
Futures actuacions
 
El Pla de Gestió, que actualment es troba en informació pública, contempla per al període 2016-21 una inversió propera als 19 milions d’euros per a dur a terme 8 actuacions de sanejament, concretament a Botarell, Cambrils, la Canonja, la Selva del Camp, Mont-roig del Camp (dues), Riudecanyes i Riudoms.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d’avui les depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 95,5% de la població catalana.

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 358

Foto. Depuradora de Cambrils

Foto. Depuradora de Cambrils
JPG | 38

Mapa. Ubicació depuradores Baix Camp

Mapa. Ubicació depuradores Baix Camp
JPG | 166