·         Des del 2011 el Grup ICF ha facilitat finançament a més d’11.000 empreses per més de 3.000 milions d’euros
 
·         L’ICF ha tancat el 2014 amb uns alts nivells de solvència (28,3%) respecte del coeficient mínim requerit al sector financer (9%)

L’Institut Català de Finances ha presentat els resultats de la seva activitat durant el 2014. Un any en què, d’acord amb el pla estratègic endegat al 2011, ha continuat treballant per impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial català, especialment a les pimes. En aquest sentit, l’exercici ha estat marcat pel creixement de l’activitat creditícia de l’ICF: ha crescut en volum de finançament, en nombre de préstecs i avals, i en nombre d’empreses finançades respecte de 2013.
 
Així, el 2014 l’entitat financera pública catalana ha incrementat la seva activitat un 18% respecte el 2013, fins a un import total de 733 milions d’euros, per sobre dels 650 milions d’euros previstos. L’ICF també ha facilitat l’accés al finançament, mitjançant préstecs i avals, a 1.642 empreses, el que representa un 40% més que durant el mateix període de l’any anterior. Un 96% dels beneficiaris han estat pimes i emprenedors.
 
Cal destacar l’increment d’un 49% del nombre de préstecs i avals que ha dut a terme l’entitat (2.277) respecte del 2013 (1.527), amb un clar predomini del nou finançament. L’import mitjà per operació ha estat de 320.000 euros. A través d’aquest finançament el grup ICF ha contribuït a crear i/o mantenir més de 63.000 llocs de treball.
 
Noves accions i nous productes de l’ICF
A data d’avui, l’ICF compta amb una cartera creditícia de més de 3.300 milions d’euros i 13.200 clients a tot Catalunya, que representen prop de 270.000 llocs de treball. I per continuar amb aquests objectius i creixement, l’ICF ha endegat noves accions com:
 
-       S’ha posat en marxa un pla comercial per créixer en les demarcacions territorials amb l’objectiu de fer arribar més i millor la seva oferta de finançament al teixit empresarial del territori, tan a través de promotors financers com a través d’una xarxa pròpia d’agents comercials.
 
-       Es llancen nous productes al mercat amb l’objectiu d’oferir solucions de finançament per a sectors concrets. Aquest és el cas de la cultura, el sector primari i agroalimentari o el turisme. També s’han  potenciat productes per a l’emprenedoria, la innovació, la internacionalització i la industrialització, entre d’altres.
 
-       L’ICF també ha ampliat i diversificat el seu ventall de productes de finançament participant en la 1a emissió de bons d’una empresa catalana en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), a més d’impulsar el cofinançament amb els bancs, especialment pel què fa a la mediació amb assumpció de risc per part de l’ICF.