Els grups Leader organitzen i participen en actes, fires i jornades per a divulgar i donar a conèixer els projectes que desenvolupen en el marc de les seves estratègies de desenvolupament territorial, que engloben temàtiques tan diverses com la responsabilitat social empresarial, la valorització del producte local, l’emprenedoria, els joves, la biomassa, l’estalvi energètic o la petjada de CO2
 
 
Els 13 Grups d’Acció Local (GAL) Leader van ser seleccionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a aplicar la metodologia Leader a Catalunya, en el marc de l’Eix 4 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013.
 
Un dels objectius principals dels GAL és la dinamització territorial i la divulgació dels seus projectes més estratègics i bones pràctiques, conjuntament amb la gestió dels ajuts, que convoca anualment el Departament, per a fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, en actuacions de millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agrari , creació i desenvolupament de microempreses, foment d’activitats turístiques, i conservació i millora del patrimoni rural.
 
Entre les actuacions d’aquest mes de juny destaquen les 14 jornades de participació dels agents territorials en els processos d’elaboració de les estratègies de desenvolupament local que implementaran els grups Leader durant el període de programació 2014-2020.
 
Les actuacions previstes per al mes de juny són les següents:
 
 
Jornada de Cooperació, beneficiaris Leader RSE – PATT
(Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona NordOriental de Catalunya (ADRINOC))
-          Data i lloc: 4 de juny. Sala de Coworking. Navata.
-          Hora d’inici i durada: de 10:00h a 14:00h.
-          Breu descripció: jornada formativa per a empreses beneficiàries d’ajuts Leader que tinguin un Pla de Millora. Aquesta formació versarà sobre la cooperació empresarial dintre o fora del mateix sector econòmic.
La jornada està dirigida a empreses beneficiàries dels ajuts Leader que hagin d’implementar un Pla de Millora en RSE.
 
 
Sessió de participació pública -  Estratègia Leader 2014-2020
(ADRINOC)
-          Data i lloc: dia 18 de juny. Consell Comarcal de la Garrotxa. Olot.
-          Hora d’inici i durada: de 9.30h a 13.00h.
-          Breu descripció: sessió participativa oberta als agents i actors locals, i a la ciutadania en general, per tal de dissenyar els continguts de l’estratègia Leader d’ADRINOC 2014-2020.
La jornada va dirigida als agents i actors locals del territori d’ADRINOC, així com a la ciutadania en general.
 
Visita al món de la masia del Pallars Sobirà – PATT
(Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central)
-          Data i lloc: 6 – 7 de juny. Esterri d’Àneu. 
-          Hora d’inici i durada: del dissabte 6 de juny a les 10:30h, al diumenge 7 de juny a les 14:00h.
-          Breu descripció: visita a masies i iniciatives emprenedores del Pallars Sobirà, per a conèixer els masos i les activitats que s’hi desenvolupen.
 
Durant l’estada al territori es visitarà l’Escola de Pastors, una iniciativa que promou la incorporació al sector de noves generacions de pastors, molts cops alienes a una tradició familiar, tot apostant per una producció a petita escala de base familiar i/o cooperativa; i l’Obrador Xisqueta, un projecte per a revaloritzar la llana d’ovella Xisqueta, que treballa amb un doble objectiu: d’una banda, pagar a un preu just la llana d’ovella Xisqueta dels ramats locals per a què els ramaders puguin costejar el preu de la xollada; i, de l’altra, aprofitar aquesta llana de raça Xisqueta que, fins fa poc, era considerada una raça en perill d'extinció.
 
Aquesta activitat està relacionada amb el  ‘1r Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori rural català’, que es va celebrar a Barcelona, del 11 al 13 de març.
 
Programa: http://www.desenvolupamentrural.cat/system/uploads/attachment/nv_asset/2424/esterri_aneu_masies_060615_1591.pdf
 
Taller participatiu ‘Estratègia de Desenvolupament Local Catalunya Central 2014-2020 – Àmbit Solsonès i Bages
(Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central)
-          Data i lloc: 8 de juny. Solsona. A la seu del Consell Comarcal del Solsonès.
-          Hora d’inici i durada: de 10:00h a 13:00h.
-          Breu descripció: taller participatiu per a treballar i debatre sobre els temes a tractar en l’Estratègia de Desenvolupament Local del territori de la Catalunya Central per al període 2014-2020.
L’acte va dirigit a agents territorials, representants d’entitats, representants d’ens locals i població en general.
 
Taller participatiu ‘Estratègia de Desenvolupament Local Catalunya Central 2014-2020 – Àmbit Segarra i Anoia
(Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central)
-          Data i lloc: 9 de juny. Cervera. A la seu del Consell Comarcal de la Segarra.
-          Hora d’inici i durada: de 10:00h a 13:00h.
-          Breu descripció: taller participatiu per a treballar i debatre sobre els temes a tractar en l’Estratègia de Desenvolupament Local del territori de la Catalunya Central per al període 2014-2020.
L’acte va dirigit a agents territorials, representants d’entitats, representants d’ens locals i població en general.
 
Taller participatiu ‘Ajuda’ns a definir l’estratègia 2014-2020 del Programa Leader’-  Cerdanya
(Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya)
-          Data i lloc: 1 de juny. Consell Comarcal de Cerdanya. Puigcerdà.
-          Hora d’inici i durada: de 20:00h a 22:30h.
-          Breu descripció: taller obert a la participació dels ciutadans per tal d’elaborar l’Estratègia de Desenvolupament Local del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya.
L’acte va dirigit a agents territorials, representants d’entitats, representants d’ens locals i població en general.
 
Taller participatiu ‘Ajuda’ns a definir l’estratègia 2014-2020 del Programa Leader’  -  Alt Urgell
(Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya)
-          Data i lloc: 2 de juny. Consell Comarcal de l’Alt Urgell. La Seu d’Urgell.
-          Hora d’inici i durada: de 20:00h a 22:30h.
-          Breu descripció: taller obert a la participació dels ciutadans per tal d’elaborar l’Estratègia de Desenvolupament Local (EDL) del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya.
L’acte va dirigit a agents territorials, representants d’entitats, representants d’ens locals i població en general.
 
Formulari inscripció als tallers:
Qüestionari per a definir les prioritats de l’EDL:
 
Jornada informativa per a presentar les línies estratègiques Leader 2014-2020
(Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià)
-          Data i lloc: 9 de juny. Sala de reunions DAAM - Seu del Consorci. Tortosa. 
-          Hora d’inici i durada:  de  10.00h a  11.30h.
-          Breu descripció: jornada informativa per a presentar les línies estratègiques elaborades pel Grup Motor encarregat de la preparació de l’EDL per al període 2014-2020.
La jornada va dirigida a representants de les diferents entitats socioeconòmiques representades al Consorci, així com altres ens i entitats representatives del territori.
 
Comissió de treball del Grup Motor per a l’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Local
(Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià)
-          Data i lloc: 10 de juny. Sala de reunions DAAM - Seu del Consorci. Tortosa. 
-          Hora d’inici i durada:  de 09.00h i les 12.00h.
-          Breu descripció: reunió de treball del Grup Motor encarregat de la preparació i desenvolupament de l’Estratègia per al Desenvolupament Local del territori per al període 2014-2020.
La jornada va dirigida a gerents i Coordinadors Tècnics de promoció econòmica, turisme, entitats socioeconòmiques del territori i caps de les Oficines Comarcals del DAAM.
 
Sessions participatives sobre l’Estratègia de Desenvolupament Local de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta
(Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques)
-          Data i lloc:  8 i 9 de juny. Una sessió tindrà lloc a la comarca de la Ribera d’Ebre i l’altra a la Terra Alta, en concret, als respectius Consells Comarcals.
-          Hora d’inici i durada: Pendent de confirmar.
-          Breu descripció: Jornades que tindran com a objectiu validar conjuntament la diagnosi elaborada i debatre sobre les prioritats del territori, alhora que es valorarà com ha funcionat el període de programació  Leader que s’acaba (2007-2013).
L’acte va dirigit a agents territorials, representants d’entitats, representants d’ens locals, i població en general.
 
‘COWOPY. Jornada de Coworking entre territoris transfronterers
(Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques)
-          Data i lloc: 16 de juny. Espai la Magrana. Valls.
-          Hora d’inici i durada: de 09:15h a  18:00h.
-          Breu descripció: ‘Cowopy’ és una xarxa d’espais de coworking transfronterers que té com a objectiu promoure l’intercanvi de coneixements i experiències. Amb aquesta primera jornada, es vol posar en comú les possibilitats de col·laboració entre espais de coworking, empreses, professionals, estudiants, i agents educatius del territori.
El  Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques presentarà el projecte de cooperació Leader Cowocat Rural.
 
Programa:
 
Reunió – taller del Grup Motor participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Local
(Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord)
-          Data i lloc: 5 i 12 de juny. Seu del Consorci. Balaguer.
-          Hora d’inici i durada: de 09:30h a 12:00h.
-          Breu descripció: una jornada en què es vol concretar els objectius i les línies d'actuació per al proper període Leader 2014-2020, així com els criteris a tenir en compte a l’hora de seleccionar els projectes.
-          Participació de membres electes: Sí. L’acte comptarà amb la presència de la presidenta del Consell Comarcal de la Noguera i del grup Leader, la Concep Cañadell, i de diversos representants dels ajuntaments del territori.
-          Públic objectiu/perfil participants: beneficiaris d’ajuts Leader, empresaris i empresàries del territori, caps de l'Oficina Comarcal del DAAM, representants d’entitats turístiques, representats d’entitats mediambientals, representants d’entitats educatives, dinamitzadors territorials, etcètera, del territori del Consorci.
 
Jornada participativa per a la definició de l’estratègia Leader del període 2014-2020 – Àmbit Emprenedoria, Innovació i TIC
(Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura)
-          Data i lloc: 2 de juny. Ajuntament de Camprodon. Camprodon.
-          Hora d’inici i durada: de 10:00h a 12:00h.
-          Breu descripció: sessió temàtica de treball per tal de debatre sobre l’Estratègia de Desenvolupament Local del territori per al període 2014-2020.
La jornada va dirigida a representants de les diferents entitats socioeconòmiques representades en l’Associació, així com altres ens i entitats representatives del territori.
 
Programa:
http://www.desenvolupamentrural.cat/agenda/proces-participatiu-per-definir-l-estrategia-de-l-associacio-leader-ripolles-ges-bisaura-2014-2020-emprenedoria-innovacio-i-tic
 
Jornada participativa per a la definició de l’estratègia Leader del període 2014-2020 – Àmbit Societat i Ciutadania
(Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura)
-          Data i lloc: 4 de juny. Consell Comarcal del Ripollès. Ripoll.
-          Hora d’inici i durada: de 16:30h a 18:30h.
-          Breu descripció: sessió temàtica de treball per tal de debatre sobre l’Estratègia de Desenvolupament Local del territori per al període 2014-2020.
La jornada va dirigida a representants de les diferents entitats socioeconòmiques representades en l’Associació, així com altres ens i entitats representatives del territori.
 
Programa: http://www.desenvolupamentrural.cat/agenda/proces-participatiu-per-definir-l-estrategia-de-l-associacio-leader-ripolles-ges-bisaura-2014-2020-societat-i-ciutadania
 
Jornada participativa per a la definició de l’estratègia Leader del període 2014-2020 – Àmbit Turisme, Comerç i Producte Local
(Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura)
-          Data i lloc: 10 de juny. Sala Pompeu Fabra (Biblioteca). Sant Quirze de Besora.
-          Hora d’inici i durada: de 20:00h a 22:00h.
-          Breu descripció: sessió temàtica de treball per tal de debatre sobre l’Estratègia de Desenvolupament Local del territori per al període 2014-2020.
La jornada va dirigida a representants de les diferents entitats socioeconòmiques representades en l’Associació, així com altres ens i entitats representatives del territori.
 
Programa: http://www.desenvolupamentrural.cat/agenda/proces-participatiu-per-definir-l-estrategia-de-l-associacio-leader-ripolles-ges-bisaura-2014-2020-turisme-comerc-i-producte-local
 
Nova cultura energètica: què diu la factura de la llum – PATT
(Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura)
-          Data i lloc: 16 de juny. Biblioteca Lambert Mata. Ripoll.
-          Hora d’inici i durada: de 19:00h a 21:00h.
-          Breu descripció: jornada en què es parlarà dels costos que inclou la factura de la llum i es farà una reflexió al voltant del sistema elèctric estatal i català; alhora que també es donarà consells d’estalvi energètic, i s’aprofitarà per a informar de subvencions existents per a estalviar energia.
.
Programa: http://www.desenvolupamentrural.cat/agenda/jornada-nova-cultura-energetica-que-diu-la-factura-de-la-llum
 
 ‘Taules sectorials comarcals. Participem en les Estratègies de Desenvolupament Local 2014 -2020’
(Consorci Leader Pirineu Occidental)
-          Data i lloc: 2 de juny. Conselh Generau d’Aran. Vielha.
-          Hora d’inici i durada: de 10:00h a 14:00h.
-          Breu descripció: es realitzarà diverses taules sectorials en un mateix dia adreçades als sectors del turisme, agroalimentari, empresarial, i gestió dels recursos naturals, a fi de rebre les opinions dels diversos sectors i valorar-ne els resultats obtinguts per a l’elaboració de l´EDL.
La jornada està adreçada al públic en general.
 
‘Jornada Participativa Oberta. Participem en les Estratègies de Desenvolupament Local 2014 -2020’
(Consorci Leader Pirineu Occidental)
-          Data i lloc: 4 de juny. Vielha.
-          Hora d’inici i durada: de 10:00h a  14:00h.
-          Breu descripció: es durà a terme una Jornada Participativa Oberta, adreçada a dones i joves, per tal que puguin participar i opinar sobre les prioritats i necessitats envers el proper període de programació Leader 2014-2020. 
La jornada està adreçada al públic en general.
 
 ‘Aprèn a emprendre! 7a edició de l’Escola d’Estiu per a Persones Emprenedores’ del Berguedà
(Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central)
-          Data i lloc: 29 de juny – 10 de juliol. Centre de Formació de l’Agència de  Desenvolupament del Berguedà. Berga.
-          Hora d’inici i durada: de 9:00h a 13:00h.
-          Breu descripció: l'Escola d'Estiu per a Persones Emprenedores és una iniciativa impulsada per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà -amb el suport, entre d'altres, de l'Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central-, que pretén fomentar i incentivar l’emprenedoria a la comarca del Berguedà. El programa formatiu consta de 9 sessions en les quals es treballarà la creativitat, les idees i la innovació, l’emprenedoria i el màrqueting personal, el pla d’operacions i RRHH i el pla financer, i els tràmits administratius, fiscals i laborals, entre altres.
 
L'Escola és un cicle formatiu gratuït dirigit, principalment, a joves majors de 18 anys que hagin finalitzat els estudis o estan en els últims cursos i tenen esperit emprenedor, a treballadors/res autònoms/es recents, o a tota aquella persona amb una idea, projecte o simplement amb ganes d’aprendre a emprendre.
 
Programa:
http://www.desenvolupamentrural.cat/agenda/apren-a-emprendre-7a-edicio-de-l-escola-d-estiu-per-a-persones-emprenedores-del-bergueda
 
 
 També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat de premsa.

Comunicat de premsa.
PDF | 409