• Es tracta d’un impost finalista que grava la disponibilitat del servei d’accés als continguts que hi ha a les xarxes de comunicacions electròniques
 
  • Les companyies operadores d’Internet hauran de pagar una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió contractada a Catalunya, import que no podran repercutir en l’usuari
 
  • S’estima que es recaptaran 20,5 milions d’euros anuals amb el tribut, que es destinà a fomentar la indústria del cinema i audiovisual de Catalunya i a la difusió cultural digital
 
El Govern ha aprovat el Reglament de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques que té com a objectiu fomentar la indústria del cinema i audiovisual de Catalunya i la difusió cultural digital. El tribut és aplicable a les companyies operadores d’Internet, que hauran de pagar una quota fixa per cada connexió contractada a Catalunya. En total, s’espera recaptar 20,5 milions d’euros anuals amb el nou impost, que no suposarà cap càrrega per a l’usuari.
 
Es tracta d’un tribut finalista que grava la disponibilitat del servei d’accés a continguts existents en xarxes de comunicacions electròniques. Així, les companyies operadores d’Internet hauran de pagar una quota fixa de 0,25 euros/mes per cada connexió contractada a través de la telefonia fixa o de dispositiu mòbil. Les companyies no podran repercutir l’import de la quota al contribuent.
 
Els recursos que s’obtinguin es destinaran a dotar els dos fons següents:
 
-       Fons per al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual de Catalunya. L’impost constituirà una nova font d’ingressos que ha de permetre impulsar la indústria cinematogràfica i audiovisual en la línia dels fons a la producció establerts a la Llei del cinema de 2010.
 
-       Fons per al foment de la difusió cultural digital. Els recursos del fons s’hauran de destinar a projectes o actuacions que promoguin l’accés de la ciutadania a Internet en centres o institucions de difusió cultural.
 
El decret desenvolupa aspectes de la Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques. que va entrar en vigor l’11 de desembre passat.
 
Entre l’1 i el 20 de juliol es farà la liquidació del període comprès entre l’entrada en vigor i el 31 de desembre del 2014 i els 6 primers mesos de 2015. A partir del juliol, la liquidació serà mensual. El termini d’autoliquidació s’estableix entre els dies 1 i 20 del mes següent al de la meritació de l’impost.